Afgeronde onderzoeken

Eén van de onderzoeken is het ‘Onderzoek relatie intensieve veehouderij en gezondheid’ (IVG). Onderdeel van het onderzoek was het meten van de aanwezigheid van fijn stof, bacteriën en virussen in de buurt van verschillende veehouderijbedrijven. Gezien de destijds actuele problemen werden ook Q-koortsbacteriën (vanuit de geitenhouderij) in deze metingen meegenomen, ook al valt de geitenhouderij niet strikt onder de definitie van 'intensieve veehouderij'. De metingen vonden plaats in 2010.

Een ander onderdeel is het in kaart brengen van bij de huisarts bekende gezondheidsproblemen van omwonenden. Deze vergelijkt men met gezondheidsproblemen in andere gebieden. Zo ontstond het inzicht of bepaalde aandoeningen vaker voorkomen in gebieden met intensieve veehouderij. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Over de resultaten van het onderzoek kunt u lezen in de rapportage "Mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden".

Het onderzoek werd uitgevoerd door een aantal partijen. Het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van de Universiteit Utrecht leidde het project. Verder maakten het Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland deel uit van het projectteam.

Meer informatie is tevens te vinden op de website van IRAS of GGD.

Home / Onderwerpen / V / Veehouderij en gezondheid / Afgeronde onderzoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu