alt text video

(Beeldtitel: Veehouderij en de gezondheid van omwonenden. Een foto van kippen in gras. Voice-over:) STILTE VOICE-OVER: Het grote Nederlandse onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden loopt in Brabant en Limburg omdat daar veel mensen relatief dicht in de buurt van veehouderijen wonen. Het onderzoek gaat over de vraag of die bedrijven gezondheidsklachten bij mensen kunnen veroorzaken. Het eerste VGO-rapport komt uit in juli 2016. KITTY MAASSEN: In dit onderzoek hebben we bij ongeveer 100.000 mensen huisartsgegevens onderzocht. Daarnaast hebben we uitgebreid onderzoek gedaan bij ongeveer 2.500 mensen. Daar hebben we onder andere gekeken naar longfunctie, bloed en ontlasting. We vonden dat rondom veehouderijen we minder vaak mensen zien die astma of allergieën hebben. Hepatitis E wordt ook niet vaker gevonden bij mensen rondom veehouderijen. En ook resistente bacteriën, zoals ESBL-producerende bacteriën en Clostridium difficile, worden niet vaker gevonden. DICK HEEDERIK: We hebben ook een aantal nadelige gezondheidseffecten gevonden. Minder COPD rond veehouderijen maar COPD'ers hebben vaker luchtweg- klachten en een hoger medicijngebruik. Ook hebben we meer longontstekingen gevonden met name rond geitenbedrijven en pluimveebedrijven. En in het hele gebied, maar ook daarbuiten zien we dat mensen die dicht bij veehouderijen wonen een lagere longfunctie hebben, en dit komt waarschijnlijk door ammoniak en omzetting van die ammoniak in secundair fijnstof. VOICE-OVER: Er wordt aanvullend onderzoek gedaan dat in juni 2017 tot een aantal extra resultaten leidt. HEEDERIK: Het aanvullende onderzoek heeft laten zien dat de effecten die we eerder vonden voor pluimvee en geiten dat we die opnieuw vinden, maar over een reeks van jaren. En dat is een heel sterk argument dat we toch echt met werkelijke verbanden te maken hebben. We zien dat rondom geitenhouderijen en pluimveehouderijen er vaker longontstekingen voorkomen. Normaliter hebben ongeveer 1.650 mensen op de 100.000 mensen longontsteking. Hiervan wijzen wij nu ongeveer 200 patiënten toe aan het wonen in de buurt van die pluimvee- en geitenhouderijen. Het gaat om iets meer dan 100 rondom pluimveehouderijen en om iets minder dan 100 rondom geitenhouderijen. Belangrijk hierbij is dat rondom de geitenhouderijen we totaal geen aanwijzing hebben dat het gaat om Q-koorts. HEEDERIK: Het onderzoek heeft heel duidelijk laten zien dat we effecten op de luchtwegen kunnen verwachten van uitstoot van veehouderijbedrijven. Met name de luchtkwaliteit is dus heel belangrijk. Maar we zullen verder onderzoek moeten doen komende jaren om naar hele specifieke oorzaken nog te kijken. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: In samenwerking met Universiteit Utrecht, Wageningen UR en NIVEL. Meer informatie? www.rivm.nl/vgo.) (Dit is een productie van het RIVM. Copyright 2017. De zorg voor morgen begint vandaag.)
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu