Toelichting

Wij vragen u om concept-VSI te toetsen aan de praktijk. Uw reactie kunt u doorgeven aan uw vertegenwoordiger in het in het Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding (POI). Een gebundelde provinciale reactie kan vervolgens via de provinciale afgevaardigde van het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding (LOVI ) worden doorgestuurd naar de LOVI- redactieraad. Voor het doorgeven van reacties kunt u het Word-bestand met regelnummering van de betreffende VSI gebruiken. De conceptversies staan minstens vier maanden gepubliceerd als concept. In die tijd  kunt u reageren. Daarna verwerkt de redactieraad de commentaren en zullen de concepten worden vastgesteld. 

De ontwikkeling van de VSI (Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten) is in handen van de LOVI-redactieraad. Deze bestaat uit: Mirian Bongartz (GGD Limburg Noord), Gerry van Renselaar (GGD Flevoland), Alice Prenger (Hulpverleningsdienst Groningen), Lian Bovee (GGD Amsterdam), Ton Oomen en Corien Swaan (RIVM/CIb/LCI).

De toelichting staat in de rechterkolom.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu