Joint Meeting

De Joint meeting verzorgt harmonisatie tussen de verdragen voor de “binnenland” vervoersmodaliteiten ADN, ADR en RID.

De Joint meeting (JM) komt op initiatief van UNECE en OTIF twee keer per jaar bijeen om adviezen op te stellen voor intermodale voorstellen die in het ADN, RID en ADR verwerkt worden. Daarnaast kent de JM een permanente werkgroep die de eisen vaststelt van (druk)tanks die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden gebruikt.

Het RIVM bereidt de vergaderingen van de Joint meeting voor en verzorgt de Nederlandse inbreng tijdens de vergadering. De RIVM dossierhouder is het eerste aanspreekpunt voor de Joint meeting.

Joint meeting 139 hoog

e-mail adres

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu