W

 • Waterpokken

  Waterpokken (varicella) is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Bij waterpokken ontstaan er blaasjes op de huid. Voornamelijk kinderen krijgen waterpokken.

 • Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
 • West Nilevirusinfectie

  Het West Nilevirus is een virus dat circuleert onder trekvogels en wordt overgebracht door muggen. Het virus kan ook op de mens en op een groot aantal verschillende zoogdiersoorten worden overgedragen.

 • Wetenschappelijk Jaarverslag RIVM
 • Wijk Gezonde
 • Wilde knaagdieren en zoönosen

  Wilde knaagdieren kunnen ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën of parasieten bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden. Dit worden zoönosen genoemd. Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over de zoönotische ziekteverwekkers die bij wilde knaagdieren zijn beschreven en over het onderzoek dat het RIVM bij wilde knaagdieren doet.

 • Windenergie

  Veel mensen zullen in de komende decennia te maken krijgen met nieuwe windturbines in hun omgeving. De Nederlandse overheid streeft ernaar dat in 2020 het gezamenlijke vermogen van alle windturbines op land 6.000 megawatt (MW) bedraagt. Dat is ongeveer twee maal zoveel als in eind 2014 is gerealiseerd.

 • Wonen langs het spoor

  Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt veroorzaakt door trillingen van goederentreinen. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van het RIVM.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu