Pilot

De pilot “Geluid van windturbines en mogelijke (gezondheids-)effecten” is september 2014 gestart en loopt tot 1 april 2015.

Inhoud van de pilot

In de pilot zullen we een dialoog opzetten tussen de diverse belangengroepen in de vorm van ‘verkenningstafels’. Het doel van deze kennistafels is om met elkaar zicht te krijgen op de vragen die over het thema windturbinegeluid leven en de wijze waarop ze in de  besluitvorming over wind op land een rol spelen.

Een tweede onderdeel van de pilot is het ontwikkelen van zo concreet mogelijke informatie op basis van de vragen die uit de dialoog naar voren komen. Die informatie komt aan het eind van de pilot beschikbaar in de vorm van een ‘kennisbericht’ over de verschillende aspecten van windturbinegeluid. Dat kennisbericht biedt dan een basis voor menings- en besluitvorming over de rol van windturbinegeluid bij het al dan niet realiseren van windenergie op land.

De eerste ‘verkenningstafel' is gehouden op 21 november 2014.

Een uitgebreide opzet van deze pilot vindt u in het plan van aanpak.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu