Experts en expertise

Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers.

Chief Science Officers RIVM en hun expertise

Chief Science Officer


 

Expertise


 

Prof. dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar

Mathematical disease modelling

 

Prof. dr. ir. E. (Erik) Lebret

 

Integrated Risk Assessment

Prof. dr. ing. J.A.M. (Hans) van Oers

 

System assessments for policy support

Prof. dr. J.J. (Johan) Polder

 

Health Economics

Prof. dr. D.R.M. (Daniëlle) Timmermans 

Risk Communication

 

Prof. dr. E.A.M. (Lieke) Sanders

 

Host Response

 

 

Hoogleraren RIVM en hun expertise

Hoogleraar


 

Expertise


 

Universiteit


 

Prof. dr. C.A. (Caroline) Baan

 

Integrale gezondheidszorg

 

Universiteit Tilburg, Tranzo (wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn)
 

Prof.dr. D. (Debbie) van Baarle Immunologie

Universitair Medisch Centrum Utrecht  (UMCU)

 

 

Prof. dr. H.C. (Hendriek) Boshuizen
 

Biostatische modellering voor voedingsonderzoek

 

Wageningen University


 

Prof. dr. A.M. (Ton) Breure


 

Ecologische risicobeoordeling

 

Radboud Universiteit Nijmegen


 

Prof. dr. F.R. (Flemming) Cassee
 

Inhalatietoxicologie


 

Universiteit Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)


 

Prof. dr. Z.C. (ZhiChao) Dang

 

Ecotoxicologie


 

Nanjing Institute of Environmental Sciences (NIES), P.R. China

 

Prof.dr. J.T. (Jaap) van Dissel

 

   
Interne Geneeskunde Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Prof.dr. C.M.P.M. (Cees) Hertogh

 

 

Ouderengeneeskunde VU Medisch Centrum
 

Prof. dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar


 

Dynamics of Infectious Diseases


 

Universiteit Utrecht


 

Prof. dr. ir. E. (Erik) Lebret


 

Environmental health impact assessment


 

Universiteit Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)


 

Prof. dr. ing. J.A.M. (Hans) van Oers


 

Openbare Gezondheidszorg

Universiteit van Tilburg


 

Prof. dr. ir. W.J.G.M. (Willie) Peijnenburg


 

Milieutoxicologie en Biodiversiteit

Universiteit Leiden en Environmental Science & Technology, Dalian University of Technology (DUT), China


 

Prof. dr. A.H. (Aldert) Piersma


 

Reproductie- en ontwikkelingstoxicologie

Universiteit Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)


 

Prof. dr. J.J. (Johan) Polder


 

Gezondheidseconomie

Universiteit van Tilburg


 

Prof.dr. L. (Leo) Posthuma Duurzaamheid en Milieurisico's Radboud Universiteit Nijmegen


 

Prof. dr. A.M. (Ana Maria) de Roda Husman


 

Global changes en milieuoverdraagbare infectieziekten


 

Universiteit Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)


 

Prof.dr. E.A.M. (Lieke) Sanders Pediatrische Immunologie en Infectieziekten Wilhelmina Kinderziekenhuis / Universitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. dr. J. (Jack) Schijven


 

Kwantitatieve microbiologische waterveiligheid


 

Universiteit Utrecht


 

Prof. dr. ing D. (Dick) van Soolingen


 

Translationeel onderzoek Tuberculose


 

Radboud Universiteit Nijmegen


 

Prof.dr. A. (Aura) Timen

 

 

Infectieziektenbestrijding

Oubreak management

Richtlijnontwikkeling

Respons op dreigingen en crises

Preparatie voor crises (preparedness)

Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. D. (Daniëlle) Timmermans


 

Risicocommunicatie


 

VU Medisch Centrum


 

Prof. dr. ir. G. (Guus) Velders

 

 

 

Luchtkwaliteit en klimaat interacties

Universiteit Utrecht

 

 

Prof. Dr. J. (Jacco) Wallinga

 

 

Modellering infectieziekten

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

 
Lectoren RIVM en hun expertise
Lector

Expertise


 

Hogeschool


 

Dr. H. (Harmen) Bijwaard
 
 

Medische technologie

 

Hogeschool Inholland
 

Dr. J.F.B. (John) Bolte Smart Sensor Systems

De Haagse Hogeschool

 

Dr. J.M. (Lea) den Broeder Omgeving en gezondheid

Hogeschool van Amsterdam

 

 

RIVM-experts en hun expertise

Expert


 

Expertise


 

Dr. J. (Josine) van Beek


 

 

Drs. M. (Martijn) Beekman Risicobeoordeling chemische stoffen
Risicobeheersing chemische stoffen
Beleidsadvisering
Sociaal Economische Analyse

Dr. M. (Matthijs) van den Berg


 

Preventie en volksgezondheid
Leefstijl en gezondheidsbevordering
Effectiviteit en kosteneffectiviteit van maatregelen

Dr. Ir. J.M.A. (Jolanda) Boer


 

Epidemiologie en Volksgezondheid
Cardiovasculaire ziekten
Obesitas
Voeding

Dr. R. (Rogier) Bos


 

Immunotechnologie
Medische biotechnologie 

Dr. V. (Vivian) Bos


 

Project en programma-management
Begeleiden van veranderingsprocessen
Samenwerken in een dynamische omgeving

Drs. M. (Mark) van Bruggen


 

Hitte en gezondheid
Gezondheid en milieu
Risicocommunicatie bij (milieu)incidenten

Dr. ir. S.R. (Simone) de Bruin


 

Dagbesteding ouderen
Zorgboerderijen

Drs.J. (Jaap) van Delden

Bevolkingsonderzoek en preventie

Governance

Hanneke W. Drewes, PhD. 

Zorgonderzoek
Kwantitatieve methoden
Kwalitatieve methoden
Mixed methods
Integrale zorg
Duurzame zorg
Populatiemanagement
Burgerparticipatie
Integrale bekostiging
Transitiemanagement 

Dr. C.A.C.M. (Cécile) van Els


 

Immunologie
Vaccinologie
 

Dr. P.F. (Paul) van Gils


 

Kosteneffectiviteitsanalyse
Economische evaluatie
Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Drs. M. (Monique) Groenewold


 

Nanotechnologie
Arbeidshygiëne
Risico’s blootstelling aan chemische stoffen

Dr.ir. T. (Teun) Guichelaar


 

Immunologie

Dr. W. (Wanda) Han


 

Immunologie
 

Drs. R. (Roy) Hendrikx


 

Indicatoren
Integrale zorg
Kwaliteit van zorg
Populatiemanagement

Dr. S. (Susan) van den Hof

Infectieziekten

Epidemiologie

Surveillance

Dr. J. (Jørgen) de Jonge 

Diermodellen
Virologie
Immunologie 

Dr. P. (Patricia) Kaaijk


 

Vaccinologie (optimalisatie van het Rijksvaccinatieprogramma)
Immunologie
Scientific writing
Registratie van vaccins


 

Ir. M. (Mieneke) Kooistra


 

Acute zorg
Indicatoren
Kwaliteit van zorg
Geboortezorg
Verloskunde

Dr. ir. H. (Hanneke) Kruize


 

Gezonde leefomgeving
Signalering
Kwetsbare groepen
Epidemiologie
 

Dr. M.S. (Mattijs) Lambooij


 

Zorgonderzoek
ICT in de zorg, eHealth
Zorgvernieuwing
Gedragsverandering
Discrete Keuze Experimenten
 

Dr. L. (Lidwien) Lemmens


 

Kwaliteit van zorg
Kwetsbare ouderen
Multimorbiditeit

Drs. M. (Manon) Lette


 

(Kwetsbare) ouderen
Vroegopsporing
Medicatieveiligheid
Populatiemanagement
Kwalitatief onderzoek

Dr. W. (Willem) Luytjes


 

Virologie, met name RSV en influenzavirus
Vaccins
Immunologie
InfectieziektenRecombinant DNA-technologie

Drs. R.J.M. (Rob) Maas


 

Internationaal milieubeleid
Duurzame ontwikkeling
Scenario’s en onzekerheidsanalyse
Kosten-batenanalyse
 

Dr. S.M. Mohnen

Sociologie

Health Services Research

Gezondheidsgeografie

Gezondheidseconomie

Public Health

Sociale epidemiologie

Dr. M.H.M.M. (Mark) Montforts

Beoordelen van milieurisico’s
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
(Dier)geneesmiddelen
Antimicrobiële resistentie in het milieu
 

Dr. B.C. (Bernadette) Ossendorp


 

Chemische voedselveiligheid
Risicobeoordeling stoffen in voedsel
Beleidsadvisering
Pesticiden / gewasbeschermingsmiddelen
Cumulatieve blootstelling aan chemicaliën
 

Dr. ir. E.A.B (Eelco) Over

Gezondheidseconomie
Modelleren
Economische evaluatie en Kosteneffectiviteit

Chronische ziekten en Preventie

Dr. E. (Elena) Pinelli


 

Immunologie
Parasitologie
Infectieziekten
 

Dr. Ir. C.T.M. (Caroline) van Rossum


 

Epidemiologie
Voedselconsumptie
Sociaal-economische status

 

Dr. N. (Nynke) Rots

 

Klinische immunologie

 Drs. S. (Suzanne) Ruwaard

Gezondheidseconomie
Zorgkosten

Dr. P.C.J.I. (Peter) Schielen


 

Pre- en neonatale screening
Epidemiologie van screening
Biochemische en moleculairbiologische analyse van screening

Dr. A.J.A.M. (Adriënne) Sips

Nanotoxicologie
Opkomende technologieën en nieuwe risico’s
Toxicokinetiek van stoffen voor toepassing in geneesmiddelen en consumentenproducten

Dr. H. (Harry) Slaper


 

Radioactiviteit, ioniserende en ultraviolette straling
Risicoschattingen en analyse bron-risicoketen voor ioniserende straling en UV-straling
Kernongevallenbestrijding
Vitamine D aanmaak door UV-blootstelling
Ozon-klimaatproblematiek in relatie tot UV-straling  en risico’s

Prof. dr. W. (Wout) Slob


 

Dosis-responsmodellering
Benchmark Dose
Probabilistische risicobeoordeling
Blootstellingsmodellering
Proefopzet en statistische analyse


 

Dr. R.C.G.M. (Ronald) Smetsers

Radioactiviteit en ioniserende straling
Kernongevallenbestrijding
CBRN-problematiek
Risicoschatting en risicomanagement

Drs. B.M. (Betty) Steenkamer 

Populatiemanagement
Governance
Transitie/transformatie
Mixed-methods
Sociologie 

Dr. M.J.B. (Marianne) van Stipdonk


 

Immunologie
Vaccinatie
Infectieziekten  

Drs. A.W.M. (Anita) Suijkerbuijk


 

Gezondheidseconomie
Infectieziekten
Preventie
Indicatoren

Drs. K. (Koen) van der Swaluw


 

Psychologie
Gedragseconomie
Leefstijlinterventie
Experimenteel onderzoek

Dr. R. (Reinskje) Talhout


 

Tabak
Drugs
Verslaving
Publieksinformatie
Beleidsadvies

Dr. N. (Nynke) van der Veen


 

Procesmanagement
Programmamanagement
Netwerkbeheer
Begeleiden veranderingstrajecten

Ir. J.F.M. (Ans) Versteegh


 

Normstelling en wetgeving
Chemie
Toxicologie
Microbiologie
Drinkwaterbereiding
Monitoring
 

Dr. A. (Annemieke) de Vries


 

Gezondheidsbescherming
Moleculair kankeronderzoek
Genomics
Toxicologie
Laboratoriummanagement
 

Drs. E. (Eline) de Vries

Gezondheidseconomie
Kosteneffectiviteit

Dr. G.A. (Ardine) de Wit

 

Gezondheidseconomie
Kosteneffectiviteitsanalyse
Discrete-keuze-experimenten
Health-services-research

Dr. D. (Diana) Wouters Immunologie

 

 

 

 

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu