Drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

Drs. Aukje Hassoldt is sinds 1 december 2014 hoofd van het Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

"Veiligheid heeft mijn hart."

foto Aukje Hassoldt


Aukje Hassoldt studeerde Natuurkunde aan de Vrije Universiteit. Daarna heeft zij in diverse functies bij Rijkswaterstaat gewerkt: in het internationaal overleg over de rivieren, als projectleider van bestuurskundige projecten en projecten over de implementatie van Europese richtlijnen en als directiesecretaris.

In 2008 is Aukje Hassoldt als Business unit manager Milieu en Leefomgeving bij TNO in Utrecht gaan werken. Daarna was zij bij hetzelfde instituut 4 jaar Director of Research Earth & Environmental Sciences. Zij was er verantwoordelijk voor 350 medewerkers (9 afdelingen) op het gebied van milieu- en geowetenschappen.

Bij TNO groeide Aukje Hassoldts interesse voor het onderwerp Veiligheid. Ze kreeg daar de mogelijkheid haar kennis en ervaring verder uit te breiden. Zo was ze manager van onder andere industriële en externe veiligheid en het milieulaboratorium en was ze vanuit haar portefeuille kennisontwikkeling betrokken bij de CBRN-groep (Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire stoffen). Ook was zij als locatiemanager van de TNO-locatie Utrecht betrokken bij de veiligheid van het gebouw en bij de crisisorganisatie.

Sinds 1 december 2014 werkt zij bij het RIVM. Aukje Hassoldt gaat, samen met de medewerkers van het centrum Veiligheid, verder vorm geven aan een centrale rol van het RIVM op het gebied van Veiligheid.

Expertise

  • Veiligheid

Contact

 

 

Gerelateerde informatie

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / Drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu