Dr. C. (Carline) van den Dool

Sinds 2016 werkt Carline voornamelijk als beleidsadviseur voor het antibiotica resistentie programma team van het CIb. Zij coordineert een aantal nationale en internationale activiteiten en projecten van het RIVM op het gebied van antibiotica resistentie, waarbij samenwerking tussen interne experts, opdrachtgevers en binnenlandse en buitenlandse betrokkenen centraal staat.

foto van Carline van den Dool


Achtergrond

Carline studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen werkte zij een half jaar in Portugal op het gebied van de theoretische immunologie. Terug in Utrecht maakte zij voor haar promotieonderzoek naar de preventie van influenza in zorginstellingen, de overstap naar de epidemiologische tak van de infectieziekten modellering. Tijdens haar promotietraject behaalde zij ook haar master diploma klinische epidemiologie. Na haar promotie in 2008 heeft zij het werken als postdoc, voornamelijk aan de modellering van influenza, regelmatig afgewisseld met haar passie voor reizen. Bij het RIVM begon Carline bij de modelleringsgroep als onderzoeker, met een focus op verspreiding van resistente microorganismen binnen en tussen zorginstellingen.

Contact

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / Dr. C. (Carline) van den Dool

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu