Drs. D.W.F. (Rick) van Krevelen

Als onderdeel van een strategisch onderzoeksproject ter verkenning van toekomstige "à-la-carte" rijksvaccinatieprogramma's werkt Rick in samenwerking met Jacco Wallinga aan een agent-gebaseerd simulatiemodel van de invloed van sociale netwerken op vaccinatiegedrag en de samenhang met uitbraken van infectieziekten.
De synthetische Nederlandse populatie is gebaseerd op nationale censusgegevens, data van het RIVM-PIENTER 2-project, en op resultaten van Discrete Keuze-experimenten van ondermeer Joram Hoogink. Deze pilotstudie verkent de voorlichtingseffectiviteit bij ("à-la-carte") vaccinatieprogramma's, in eerste instantie tegen griep, mazelen en Humaan Papillomavirus (HPV). Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW onder projectnaam "From individual perception of vaccination risks and benefits to compliance, costs and effects of vaccination programmes: a pilot study for influenza, HPV and measles".

foto van Rick van Krevelen


Achtergrond

Rick van Krevelen studeerde Kunstmatige Intelligentie met een specialisatie in Organisatiedynamiek en Zelforganisatie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (MSc 2008) en is aansluitend gestart als promovendus aan de TU Delft op het gebied van agentgebaseerde modelering en interactieve simulatie van waardenetwerken bij promotor Alexander Verbraeck en copromotor Martijn Warnier. Als wetenschappelijk ontwikkelaar bij Almende werkt hij sinds 2013 aan meerdere agentgebaseerde systemen en simulatiemodellen in verschillende Europese onderzoeksprojecten, zoals All4Green, Inertia, Adapt4EE, en Deliver. Sinds 2016 is hij in dienst als wetenschappelijk medewerker bij het Centrum Infectieziektebestrijding.

Contact

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / Drs. D.W.F. (Rick) van Krevelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu