Drs. M (Maarten) van Wijhe

Sinds juni 2013 is Maarten aangesteld als promovendus bij het RIVM en de Universiteit Groningen. Hier werkt hij aan een project met de titel “Measuring the public health benefits of vaccinations in the Netherlands” onder leiding van Maarten Postma en Jacco Wallinga. Centraal in dit project staan vragen als: wat zou de ziektelast voor bepaalde ziekten zijn als vaccinatie voor deze ziekten niet was ingevoerd? En: hoe kunnen we de impact van vaccinatie op de ziektelast het beste schatten? Op dit moment werkt Maarten aan sterftecijfers vanaf de 20e eeuw voor verschillende ziekten in relatie tot de vaccinatiegraad.

foto van Maarten van Wijhe


Achtergrond

Maarten van Wijhe is in februari 2013 afgestudeerd in de Epidemiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn master werkte hij bij de groep antimicrobiële resistentie van het RIVM aan ontwikkelingen in antibiotica resistentie in E. coli. Hierbij kwam hij in aanraking met wiskundige modellen die zijn interesse trokken. Daarom werkt hij nu aan methoden om de (kosten)effectiviteit van het rijksvaccinatieprogramma te analyseren.

Contact

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / Drs. M (Maarten) van Wijhe

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu