Dr. J.E. (Jim) van Steenbergen

Jim van Steenbergen (1950) is arts Infectieziektebestrijding bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast werkt hij sinds 2011 twee dagen in de week bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

”Ik wil de samenwerking tussen wetenschappers en GGD-professionals verbeteren met een focus op de infectieziektebestrijding.”


Na zeven jaar klinisch werk (Nederland en Zambia) koos Jim van Steenbergen voor de Public Health en werkte hij tien jaar voor de GGD Utrecht. In die periode was hij ook verbonden aan de NSPOH, waar hij de eerste tweejarige opleiding voor sociaal geneeskundigen in de infectieziektebestrijding heeft opgezet. Deze is inmiddels uitgegroeid tot de basisopleiding voor het profiel Infectieziektebestrijding.

Van 1995 tot 2011 was hij coördinator Infectieziektebestrijding bij LCI. Dit bureau werd in 2005 onderdeel van het nieuw opgerichte Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM.

Zowel bij het RIVM als bij het LUMC werkt hij aan onderzoeksontwikkeling in de infectieziektebestrijding. Vanuit het LUMC werkt hij met de regionale GGD’en aan het opzetten en onderzoeken van de effectiviteit van een geautomatiseerd systeem van syndroomsurveillance en doet hij onderzoek naar maatschappelijke aspecten van infectieziektebestrijding. En vanuit het RIVM werkt hij met alle GGD’en en koepelorganisaties samen en begeleidt hij promovendi, onderzoekers en stagiairs van LCI.

Expertise

  • Infectieziektebestrijding
  • Epidemiologie

Contact

 

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / Dr. J.E. (Jim) van Steenbergen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu