Drs. B.M. (Betty) Steenkamer

Drs. Betty Steenkamer (1963) is promovendus bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en bij de afdeling Tranzo van Tilburg University.

foto van Betty Steenkamer


Drs. Betty Steenkamer (1963) is promovendus bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en bij de afdeling Tranzo van Tilburg University.
Betty Steenkamer studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en Sociale Wetenschappen en Bestuur, Organisatie & Management aan de Universiteit van Utrecht. 

Als senior consultant voor adviesorganisaties in de gezondheidszorg begeleidde zij transities van netwerken en organisaties naar meer mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. Dit deed zij onder andere door het entameren van cross-overs van de zorgsector naar welzijn, wonen, onderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast heeft zij diverse bestuurlijke functies bekleed bij verschillende gezondheidszorgorganisaties en organisatieadviesbureaus in de zorg.
Naast haar consultancytaken is zij sinds 1 september 2014 gestart met haar promotieonderzoek naar populatiemanagement: een regionale aanpak om de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten te beheersen. De resultaten van het promotieonderzoek bieden inzicht in de beste strategie om populatiemanagement vorm te geven en te implementeren, in de bestuurlijke arrangementen die hierbij passen, en daarnaast in hoe de Nederlandse initiatieven op het gebied van populatiemanagement zich verhouden tot het buitenland.
Het promotieonderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject ‘Op weg naar integrale populatiegerichte preventie en zorg in de regio’ (PreCaRe). De (co-)promotoren zijn: Hans van Oers, Caroline Baan en Hanneke Drewes vanuit het RIVM/Tranzo en Kim Putters, verbonden aan de Erasmus Universiteit en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Expertise

  • populatiemanagement
  • governance
  • transitie/transformatie
  • mixed-methods
  • sociologie

Contact

 


 

Gerelateerde informatie

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / Drs. B.M. (Betty) Steenkamer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu