Chief Science Officers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit leveren, die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en de vragen vanuit de maatschappij. Dit betekent dat we weten wat er speelt binnen de wetenschap en in de maatschappij. Ook willen we de expertise die binnen onze organisatie aanwezig is, zo optimaal mogelijk benutten.


De Chief Science Officers (CSO’s) van het RIVM spelen hierbij een belangrijke rol. Met hun expertise, aanzien en vele (internationale) contacten zijn zij bij uitstek in staat mensen en kennis van binnen en buiten de organisatie met elkaar te verbinden.

Inhoudelijke koers

De CSO’s zijn ook nauw betrokken bij de inhoudelijke koers van het RIVM. Ze adviseren de directie over uit te voeren onderzoek en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het zogeheten Strategisch Programma RIVM (SPR). Zo zijn zij ambassadeur voor de verdere ontwikkeling van (grensverleggend) wetenschappelijk onderzoek binnen het RIVM.

Kennisgebieden

De Chief Science Officers van het RIVM zijn experts op de volgende kennisgebieden:
Health Economics
Mathematical Disease Modelling
Integrated Risk Assessment
System Assessments for Policy Support
Risk Communication
Host Response

Home / Over RIVM / Missie en Strategie / Chief Science Officers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu