Hoogleraarschappen

Wetenschappelijk onderzoek is het fundament voor alle taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is daarom van belang dat het RIVM op voor haar strategische terreinen kwalitatief hoogwaardig onderzoek uitvoert en wetenschappelijk gezaghebbend is.

Een actief en vitaal nationaal en internationaal netwerk met zusterinstituten en (universitaire) onderzoeksinstellingen is hiervoor van belang. Deze samenwerking wordt op verschillende manieren bevorderd. Eén van deze manieren is het aangaan van personele verbintenissen in de vorm van deeltijd hoogleraarschappen of dubbelaanstellingen.

Meer over het hooglerarenbeleid van het RIVM

Naar het overzicht hoogleraren bij het RIVM


Home / Over RIVM / Missie en Strategie / Hoogleraarschappen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu