Profielpagina Aura Timen

“Coördinatie van de infectieziektebestrijding is essentieel om op landelijk en regionaal niveau snelle actie mogelijk te maken om uitbraken te voorkomen of te stoppen. De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) werkt nauw samen met de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en met zorgverleners op gebied van de infectieziektebestrijding.”

CV

Foto Aura TimenDr. Aura Timen (1966) legde haar artsexamen af in 1995 aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en is geregistreerd als specialist, arts Maatschappij en Gezondheid (M&G), profiel infectieziektebestrijding. Zij is sinds 1 januari 2011 hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), waar zij sinds 2001 werkzaam is, aanvankelijk als arts-infectieziektebestrijding en later als hoofd afdeling ‘Respons’. Daarvoor heeft zij gewerkt bij de GGD Delfland, als arts binnen het brede veld van de sociale geneeskunde (algemene gezondheidszorg, forensische geneeskunde) en tevens coördinator van de afdeling ‘Infectieziekten’. In de periode 2005-2010 deed zij, naast haar werk bij de LCI, onderzoek naar de bestrijding van crises in Nederland en internationaal.

Aura Timen is in 2010 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift, getiteld “Outbreak Management: towards a model for the next crisis.” Ook heeft ze bijdragen geleverd aan verschillende (onderzoeks)projecten, waaronder Twinning- en Matra-projecten tussen Nederland en landen uit Midden en Oost-Europa. Een ander internationaal project waar ze aan meewerkte, richtte zich op het in kaart brengen van de pandemische bestrijdingscapaciteit in landen in Zuidoost-Azië (het AsiaFLUCAP-project). 

Aura Timen is getrouwd en heeft een stiefzoon.

Expertisegebied

Infectieziektebestrijding
Outbreakmanagement

Onderwerpen

Infectieziekten A-Z

LCI-Richtlijnen

LCI-Draaiboeken

Contact

lci@rivm.nl | 030-274 70 00


Home / Over RIVM / Organisatie / Centra / Profielpagina Aura Timen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu