In- en uitplaatsingen

In 2010 is een aantal in- en uitplaatsingtrajecten voorbereid en deels uitgevoerd.
  • Op 8 maart 2010 is besloten het Centrum Jeugdgezondheid uit te plaatsen naar de stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De formele overgang van de medewerkers die zich daartoe bereid hebben verklaard is gepland voor mei 2011.
  • De overkomst van publieke taken van het NVI naar het RIVM. Dit zijn de afdelingen betrokken bij onderzoek en ontwikkeling van vaccins, de inkoop-, opslag- en distributietaken en de ondersteunende diensten.
  • De overplaatsing van de rijkstaken op het gebied van luchtonderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving naar het RIVM.
  • De beëindiging van de Veiligheidbewaking (RVP) en de Teratologie Informatie Service (TIS) bij het RIVM. Beide taken worden per 1 januari 2011 overgedragen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in ’s-Hertogenbosch.
  • De uitplaatsing van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
  • Vernieuwing van de RIVM-brede communicatie, zodanig dat deze aansluit bij de vernieuwde strategie van het RIVM. Hiervoor is een zogenaamd corporate communicatieplan geschreven en een (deel)communicatieplan dat specifiek is gericht op professionals en burgers. Beide plannen zijn eind 2010 goedgekeurd in de Bestuursraad RIVM.

Home / Over RIVM / Uitgaven / Organisatie in verandering / In- en uitplaatsingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu