Personeel in kaart

De omvang en samenenstelling van het personeelsbestand van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in de afgelopen jaren beïnvloed door de besluiten van het kabinet Balkenende. Dit kabinet heeft een verandering naar een kleinere, compactere Rijksoverheid ingezet. RIVM maakt onderdeel uit van deze verandering.

Ook in 2010 is het aantal medewerkers in dienst van het RIVM afgenomen. De totale bezetting van het RIVM laat al vanaf 2008 een dalende trend zien. Wel is in de afgelopen vijf jaar het aantal fte in vaste dienst bij het RIVM toegenomen met 145,6 fte. Het aantal tijdelijke contracten is in die periode met 118 fte afgenomen. Dit is een afname van tweederde deel van de zogenaamde flexibele schil (naast inhuur en detacheringen).


Bezetting (in fte)

CIb

 299

19.6

318.6

V&Z

 116.4

  8.9

125.3

VGC

 201.8

  8.5

210.3

MEV

 345.4

  8.2

353.6

FB

 136.9

  0.0

136.9

Staf

   99.3

  7.6

106.9

TWOI

   89.3

  5.8

95.1

RIVM

1288.1

58.6

 1346.7

Na de scherpe daling in 2009 is de instroom in 2010 weer wat gestegen. Tegelijkertijd is de uistroom echter scherp gedaald. Met name de uitstroom van vaste medewerkers is gehalveerd. De in- en uitstroomcijfers hebben betrekking op in- en uitstroom binnen het concern VWS. Dat betekent dat mobiliteit tussen het RIVM en bijvoorbeeld NVI of VWS niet als in- of uitstroom wordt aangeduid in het systeem.

In - en uitstroom (in aantal medewerkers)

2010

Instroom

Uitstroom

Vast

20

34

Tijdelijk

36

29

Totaal

56

63

 

Home / Over RIVM / Uitgaven / Personeel in kaart

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu