Subsidieverlening Centrum Infectieziektebestrijding

Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM verstrekt subsidies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De subsidieverstrekking betreft instellingssubsidies aan landelijke expertisecentra die in samenhang met overige veldpartijen activiteiten uitvoeren gericht op infectiepreventie, infectieziektebestrijding en/of de bevordering van seksuele gezondheid. De activiteiten zijn complementair aan die van de overheden of instellingen die verantwoordelijk zijn voor de infectieziektepreventie, -bestrijding en/of de bevordering van seksuele gezondheid.

Momenteel verstrekt het RIVM-CIb instellingssubsidies binnen het thema seksuele gezondheid aan SoaAids Nederland, Rutgers WPF, Stichting Hiv Monitoring en Hiv Vereniging Nederland, binnen het thema tuberculose aan KNCV Tuberculosefonds en binnen het thema antimicrobiële resistentie aan Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid en Stichting Werkgroep Infectie Preventie.

Het Subsidiekader RIVM-CIb bevat de hoofdlijnen van het inhoudelijke subsidiebeleid en de uitgangspunten en de criteria voor de subsidieverstrekking. 

Home / Over RIVM / Subsidieverlening Centrum Infectieziektebestrijding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu