RSS feeds

Om een RSS-feed te kunnen ontvangen, heeft u een RSS-reader nodig. Deze kunt u (gratis) downloaden. Met een RSS-reader kunt u de RSS-feeds van door u geselecteerde sites bundelen in één overzicht.

Er zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar. Een veelgebruikte gratis RSS-reader is te vinden op de website Feedreader.com. Zodra u een RSS-reader heeft geïnstalleerd, kunt u de gewenste RSS-feeds toevoegen:

  • Klik met uw rechter muisknop op een RSS-feed en kies voor 'Snelkoppeling kopiëren'.
  • In de RSS-reader klikt u op de 'Add new feed'-knop. Vervolgens kunt u de gekopieerde snelkoppeling invoeren (plakken).

Home / RSS feeds

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu