17 resultaten voor ‘’

 • Dr. J.F.B. (John) Bolte

  21 november 2017

  Dr. John F.B. Bolte (1971) is als lector Smart Sensor Systems verbonden aan De Haagse Hogeschool en aan het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waar hij opdrachtcoördinator is op het gebied van persoonlijke blootstellings- en effectmetingen met draagbare sensoren.

 • Erkenningen Harry van Steeg

  30 november 2017
 • Erkenningen John Bolte

  30 november 2017
 • Erkenningen Guus Velders

  09 maart 2017
 • Experts en expertise

  17 juli 2013

  Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers.

 • Dr. J.M. (Lea) den Broeder

  23 mei 2017

  Lea den Broeder (1958) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde later een Master of Public Health aan de Netherlands School of Public Health. Zij is werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en is twee dagen per week werkzaam als beoogd lector 'Omgeving en Gezondheid' bij de Hogeschool van Amsterdam.

 • Contactgegevens regiokantoren Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's

  20 februari 2012

  Voor vragen aan de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP) over vaccinaties (RVP), zwangerschapsscreening (PSIE) en hielprikscreening (NHS) kunt u terecht bij één van de drie regiokantoren of bij onze centrale afdeling in Bilthoven. Ook met vragen over de levering van anti-D of de verstrekking van een nieuw vaccinatiebewijs kunt u contact opnemen met het kantoor bij u in de regio.

  Wilt u informatie over vaccinaties of over de hielprikuitslag van uw kind? Houdt dan het BSN-nummer van uw kind bij de hand.

 • Centrum Voeding, Preventie en Zorg

  10 januari 2013

  Het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ) bevordert de publieke gezondheid door kennisontwikkeling en onderzoek op het terrein van de volksgezondheid, preventie en zorg. Het centrum levert kennis met betrekking tot het vóórkomen van belangrijke gezondheidsproblemen, de mogelijkheden van het voorkómen van deze problemen en de zorg hiervoor.

 • Publications Dr. M.S. (Mattijs) Lambooij

  12 december 2012
 • Over RIVM

  11 augustus 2010

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. En via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu