6 resultaten voor ‘’

 • Stafafdelingen

  19 maart 2018

  De specialistische kenniscentra en de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's krijgen professionele ondersteuning van een centrale bedrijfsvoering.

 • Strategisch Programma RIVM

  17 juli 2013

  Het RIVM streeft op diverse manieren naar vernieuwing. Zo voert het RIVM projecten uit in het kader van het zogeheten Strategisch Programma RIVM. Met SPR doen we meer dan de directe vragen van opdrachtgevers beantwoorden. We bereiden ons voor om antwoord te geven op de vragen die 'morgen' gesteld gaan worden.

 • Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie

  10 januari 2013

  Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O) signaleert en beoordeelt risico’s van pathogene micro-organismen die vanuit dieren, voedsel of het milieu overdraagbaar zijn naar de mens in Nederland.

 • Organisatie

  17 juli 2013

  Het RIVM bestaat uit dertien specialistische kenniscentra, de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's en het Projectbureau Nieuwe Huisvesting. Deze organisatieonderdelen krijgen professionele ondersteuning van een centrale bedrijfsvoering. Het instituut staat onder leiding van een directieraad.

 • Drs. I.G.A.M. (Ingrid) Kalkhoven

  05 juni 2018

  Drs. Ingrid Kalkhoven (1963) is sinds half maart 2018 hoofd van de Stafeenheid Bureau Directieraad van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu.

 • Drs. J. (Joram) Hoogink

  07 december 2015

  Sinds september 2015 werkt Joram als promovendus op het project “Modellering van risicoperceptie, gedrag en impact van het Rijksvaccinatieprogramma” (MORPHINE) onder leiding van Anna Lugnér, Jacco Wallinga, Aura Timen en Ardine de Wit. Het project richt zich op de effecten van de individuele vaccinatiekeus op de volksgezondheid. We willen inzicht krijgen in hoe mensen keuzes maken en hoe deze keus wordt beïnvloedt door familie en kennissen (het sociale netwerk). Resultaten uit dit model kunnen o.a. dienen als input voor de kosteneffectiviteitsanalyse.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu