13 resultaten voor ‘’

 • RIVM Jaarverslag

  06 maart 2012

  De jaarverslagen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven een beeld van de veelheid aan onderzoeksterreinen waarop het RIVM zich begeeft. Zo vindt u in de jaarverslagen een selectie van rapporten en wetenschappelijke publicaties van het desbetreffende jaar. U kunt hier de verschillende jaarverslagen inzien.

 • Kennis en kunde

  17 juli 2013
 • Uitgaven

  17 februari 2011

  Als betrouwbare adviseur van overheid en bevolking houden we ons bezig met een groot aantal thema's op het gebied van volksgezondheid, zorg, milieu en veiligheid. Daarover geven we verschillende corporate publicaties uit.

 • Over RIVM

  11 augustus 2010

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. En via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

 • RIVM Magazine

  14 februari 2012

  RIVM Magazine is het online relatieblad van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierin leest u over RIVM-onderzoek op gebied van gezondheid, milieu en duurzaamheid en de maatschappelijke impact daarvan.

 • Stafafdelingen

  19 maart 2018

  De specialistische kenniscentra en de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's krijgen professionele ondersteuning van een centrale bedrijfsvoering.

 • Publicaties dr. P.C.J.I. (Peter) Schielen

  12 december 2012

  Publicaties van Peter Schielen, hoofd referentielaboratorium pre- en neonatale screening bij het centrum voor Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance(IDS) van het RIVM.

 • Nevenfuncties dr. P.C.J.I. (Peter) Schielen

  12 december 2012

  Een selectie uit de nevenfuncties van Peter Schielen, hoofd referentielaboratorium pre- en neonatale screening bij het centrum voor Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratium Surveillance (IDS).

 • Samenstelling Commissie van Toezicht

  03 augustus 2012

  De commissie bestaat uit 7 leden.

 • Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance

  10 januari 2013

  Het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS) verricht microbiologisch onderzoek en (bijzondere) patiëntgeoriënteerde en epidemiologische diagnostiek van infectieziekten. Het centrum is hét loket in Nederland voor laboratoriumvragen over humane infectieziekten.

 • Dr. M.J.B. (Marianne) van Stipdonk

  06 maart 2013

  Dr. Marianne van Stipdonk is hoofd van het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance

 • Centrum Infectieziektebestrijding

  02 maart 2011

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) coördineert de bestrijding van infectieziekten. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Hiermee levert het CIb een bijdrage aan de vermindering van gezondheidsproblemen als gevolg van infectieziekten.

 • Nevenfuncties em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande

  08 oktober 2012

  Nevenfuncties van André van der Zande, directeur-generaal van het RIVM.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu