18 resultaten voor ‘’

 • Organisatie

  17 juli 2013

  Het RIVM bestaat uit dertien specialistische kenniscentra, de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's en het Projectbureau Nieuwe Huisvesting. Deze organisatieonderdelen krijgen professionele ondersteuning van een centrale bedrijfsvoering. Het instituut staat onder leiding van een directieraad.

 • RIVM Jaarverslag

  06 maart 2012

  De jaarverslagen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven een beeld van de veelheid aan onderzoeksterreinen waarop het RIVM zich begeeft. Zo vindt u in de jaarverslagen een selectie van rapporten en wetenschappelijke publicaties van het desbetreffende jaar. U kunt hier de verschillende jaarverslagen inzien.

 • Kennis en kunde

  17 juli 2013
 • Uitgaven

  17 februari 2011

  Als betrouwbare adviseur van overheid en bevolking houden we ons bezig met een groot aantal thema's op het gebied van volksgezondheid, zorg, milieu en veiligheid. Daarover geven we verschillende corporate publicaties uit.

 • Contactgegevens regiokantoren Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's

  20 februari 2012

  Voor vragen aan de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP) over vaccinaties (RVP), zwangerschapsscreening (PSIE) en hielprikscreening (NHS) kunt u terecht bij één van de drie regiokantoren of bij onze centrale afdeling in Bilthoven. Ook met vragen over de levering van anti-D of de verstrekking van een nieuw vaccinatiebewijs kunt u contact opnemen met het kantoor bij u in de regio.

  Wilt u informatie over vaccinaties of over de hielprikuitslag van uw kind? Houdt dan het BSN-nummer van uw kind bij de hand.

 • Centrum Voeding, Preventie en Zorg

  10 januari 2013

  Het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ) bevordert de publieke gezondheid door kennisontwikkeling en onderzoek op het terrein van de volksgezondheid, preventie en zorg. Het centrum levert kennis met betrekking tot het vóórkomen van belangrijke gezondheidsproblemen, de mogelijkheden van het voorkómen van deze problemen en de zorg hiervoor.

 • Publications Dr. M.S. (Mattijs) Lambooij

  12 december 2012
 • Nevenfunctie dr. J.M. (Jan) Roels

  12 december 2012

  Huidige nevenfuncties van Jan Roels, hoofd Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten bij het RIVM.

 • Over RIVM

  11 augustus 2010

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. En via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

 • RIVM Magazine

  14 februari 2012

  RIVM Magazine is het online relatieblad van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierin leest u over RIVM-onderzoek op gebied van gezondheid, milieu en duurzaamheid en de maatschappelijke impact daarvan.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu