211 resultaten voor ‘’

 • Infographics Veilig Werken

  21 maart 2018, PDF | 922kB
 • Sport en bewegen internationaal

  16 februari 2018
 • Infographics Veilig Werken

  21 maart 2018

  Het RIVM heeft nieuwe infographics ontwikkeld over veilig werken in Nederland. Daarin wordt een overzicht gegeven van het aantal ernstige ongevallen in Nederland en de belangrijkste (achterliggende) oorzaken in de sectoren waar de meeste ongevallen voorkomen. De infographics staan hieronder en zijn te downloaden in de rechter kolom op deze pagina. Gebruik van deze infographics is toegestaan met bronvermelding.

 • Beperken van arbeidsrisico's met WebORCA

  11 december 2013

  Bedrijven zijn verplicht de risico's binnen hun organisatie in kaart te brengen met een risico-inventarisatie en evaluatie. WebORCA is de webversie van het kwantitatieve risicomodel ORCA, waarbij ORCA staat voor Occupational Risk Calculator. Met WebORCA van het RIVM kunnen bedrijven gevaarlijke situaties beoordelen en prioriteiten stellen bij het veiliger maken van de werkplek.

 • Gevaren op het werk

  11 december 2013

  Sommige beroepen zijn gevaarlijker dan anderen. Hoeveel risico iemand loopt hangt af van de tijd die iemand blootstaat aan risicovolle situaties en aan de kwaliteit van de werkomstandigheden. Informatie hierover is beschikbaar gekomen door een aantal onderzoeken uitgevoerd onder de Nederlandse beroepsbevolking. Deze informatie wordt in WebORCA gebruikt om risico’s te kwantificeren, maar levert ook op zichzelf een verrassend beeld van de gevaren waar mensen op het werk aan bloot staan.

 • Leren van arbeidsongevallen met Storybuilder

  21 februari 2018

  Ernstige arbeidsongevallen kunnen voorkomen worden als meer inzicht is in de achterliggende oorzaken.

 • Hielprik: professionals

  Dit gedeelte van de website bevat belangrijke informatie voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de hielprik.

 • Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO

  Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO of 20 wekenecho).

 • Bloedonderzoek zwangeren

  Bent u zwanger? Dan zal de verloskundige of gynaecoloog bij uw eerste bezoek wat bloed bij u laten afnemen. Het laboratorium onderzoekt uw bloed op drie infectieziekten: hepatitis B, syfilis en hiv. Het laboratorium bepaalt ook de bloedgroepen ABO, Rhesus D, Rhesus c en onderzoekt of u antistoffen tegen bloedgroepen heeft.

 • Gehoorscreening bij pasgeborenen

  In de eerste weken na de geboorte wordt bij pasgeboren baby’s het gehoor getest. Met deze test wordt gemeten of een kind genoeg hoort om te leren praten. Voor de gehoortest hoeven ouders niets te betalen.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu