1056 resultaten voor ‘’

 • ReCiPe2016_CFs_v1.1_20170929

  05 oktober 2017, XLSX | 6MB
 • Publicaties Veilig, gezond en duurzaam eten

  01 september 2017

  In 2015 en 2016 bundelde het RIVM de bestaande kennis over de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in vijf achtergrondrapporten die de wetenschappelijke basis zijn van het rapport ‘Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland’ dat het RIVM op 24 januari 2017 publiceerde.

 • Tabellen VCP 2007-2010, 7-69 jaar

  06 juni 2012

  Links naar aanvullende tabellen in pdf-format van voedselconsumptiegegevens VCP-Basis 7-69 jaar 2007-2010 vindt u in het blok onderaan deze pagina.

 • PNS-bijscholing

  26 maart 2014

  Overzicht van alle bijscholingspagina's per PNS-programma:

 • MERS-coronavirus

  Het ‘Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus’ (MERS-CoV) is een vrij nieuw type coronavirus dat in september 2012 werd ontdekt. Het virus kan ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken, vooral bij mensen met andere gezondheidsproblemen. Het virus dankt zijn naam aan de regio waar het voor het eerst is opgedoken en waar de meeste gevallen vandaan komen, het Midden-Oosten.

 • Gezondheidseffecten van kernongevallen

  10 augustus 2016

  De kans op een kernongeval is erg klein. Maar als het gebeurt, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn. Bij een kernongeval komen radioactieve stoffen vrij die ioniserende straling afgeven. Ook wel radioactieve straling genoemd. Radioactieve straling zie of voel je niet maar kan wel schadelijk zijn. Door een kernramp vallen er zelden directe doden en ontstaan geen misvormingen. De straling kan leiden tot een grotere kans op kanker. Het RIVM ondersteunt de overheid door de situatie bij een kernongeval snel in kaart te brengen en adviseert over mogelijke maatregelen.

 • Vragen en antwoorden over het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten

 • Open rapportages meldingsplichtige infectieziekten

  01 juni 2011

  Deze rapportages verstrekken epidemiologische informatie over het vóórkomen van infectieziekten in Nederland in de afgelopen jaren. De rapportages zijn voor iedereen toegankelijk.

  De onderstaande rapportages zijn gebaseerd op door het RIVM geaccordeerde meldingen. Een melding verschijnt pas in de rapportage als deze de Osiris-status 'Accoord LCI' krijgt.

  De eerste ziektedag bepaalt in welke week, 4 weekse periode of jaar de melding geteld wordt. Als de eerste ziektedag niet bekend is, wordt óf de datum laboratoriumuitslag, óf de datum waarop de melding werd ontvangen op de GGD gebruikt, afhankelijk van welke datum het vroegste is.

  Kies uw rapportage in de navigatie aan de linkerzijde van de pagina.

 • Besloten rapportages meldingsplichtige infectieziekten

  06 september 2011

  Deze rapportages geven professionals inzicht in de actuele epidemiologie van meldingsplichtige infectieziekten. De gepubliceerde aantallen zijn gebaseerd op voorlopige meldingen van infectieziekten die in de afgelopen 52 weken zijn verricht.

 • Metingen: wat en hoe?

  Het landbouwbedrijf is de eenheid waarvoor informatie verzameld wordt (de bemonsteringseenheid). De bemonsteringsstrategie is erop gericht altijd het meest recente water te bemonsteren dat uitspoelt uit de wortelzone. Daarnaast wordt ook het oppervlaktewater (greppels/sloten) bemonsterd als dit aanwezig is.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu