4648 resultaten voor ‘’

 • ReCiPe2016_CFs_v1.1_20170929

  18 oktober 2017

  Country Factors ReCiPe

 • ReCiPe2016_CFs_v1.1_20170929

  05 oktober 2017, XLSX | 6MB
 • Water Safety Planning and Water Quality Monitoring Ethiopia

  07 september 2017

  From 20–26 August 2017, Harold van den Berg (RIVM) and Bettina Rickert (Umweltbundesamt, Germany) visited Ethiopia for the continuation of the project Source to Tap and Back. In this project, (2013 – 2018), RIVM supports the implementation of Water Safety Planning at two drinking water companies (Addis Ababa and Adama) and the improvement of their laboratories.

 • Burgerwetenschap in Publieke Gezondheid veelbelovend

  22 september 2017

  Burgerwetenschap, ook wel citizen science genoemd, is nog nieuw als het gaat om toepassing in de Publieke Gezondheid. Bij complexe problemen, zoals overgewicht, is de inzet van alle betrokken partijen nodig om tot oplossingen te komen: gemeente, professionals, bedrijfsleven én bewoners. Burgerwetenschap kan helpen om een brede kennisbasis te creëren om deze complexe problemen aan te pakken. Citizen science biedt hiervoor veel mogelijkheden, maar deze worden nog niet optimaal benut. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Lea den Broeder aan de Vrije Universiteit.

 • Influenza epidemic winter 2016/2017 longer than average

  21 september 2017

  During the winter of 2016/2017 the influenza epidemic lasted for 15 weeks. This is longer than the nine-week average epidemic duration in the twenty previous seasons. An estimated 500,000 patients had symptomatic influenza. The influenza vaccine of 2016 was moderate effective against the influenza viruses this winter. These conclusions are presented in RIVM’s annual report on influenza and other respiratory infections 2016/2017.

 • Nieuwe PAS-monitoringsrapportage stikstof bevestigt dalende trend

  25 september 2017

  De PAS monitoringsrapportage van het RIVM voorziet tussen 2014 en 2030 een daling in de stikstofemissies. De ontwikkeling van de stikstofdepositie door de jaren heen daalt tot 2030 in totaal met 14 procent. Met name de sectoren van het hoofdwegennet, de landbouwsector en het buitenland dragen bij aan deze daling. De overige sectoren laten een minder gunstig beeld zien.

 • Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: : Winter 2016/2017

  21 september 2017
 • PNS-bijscholing

  26 maart 2014

  Overzicht van alle bijscholingspagina's per PNS-programma:

 • Signaleringskaart geeft inzicht in omgevingsgeluid

  25 september 2017

  Het RIVM heeft verkend of een signaleringskaart geluid kan bijdragen aan de vereenvoudiging van de ruimtelijke planvorming en het vergunningverleningsproces. De signaleringskaart geluid geeft initiatiefnemers voor plannen in de leefomgeving, het bevoegd gezag en andere belanghebbenden gelijke informatie over omgevingsgeluid. Dit is van belang om in de toekomst goed met de Omgevingswet te kunnen werken.

 • Study on Identification Map for Noise

  25 september 2017, PDF | 395kB

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu