52178 resultaten voor ‘’

 • Nevenfuncties em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande

  08 oktober 2012

  Nevenfuncties van André van der Zande, directeur-generaal van het RIVM.

 • Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen

  08 oktober 2015

  Pneumokokkenziekte wordt veroorzaakt door een bacterie: de pneumokok. Deze bacterie kan oor- en longontsteking veroorzaken, maar ook bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. De ziekte komt het meest voor bij kleine kinderen en ouderen. De Gezondheidsraad brengt begin 2018 een advies uit over pneumokokkenvaccinatie bij ouderen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit daarna of zij dit advies overneemt.

 • Kinkhoestvaccinatie - voor volwassenen

  08 oktober 2015

  Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Het is vooral gevaarlijk voor baby's die niet of onvolledig zijn ingeënt. Bij volwassenen verloopt kinkhoest minder ernstig. Kinkhoestvaccinatie maakt al sinds 1957 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Daardoor is het aantal kinkhoestgevallen drastisch afgenomen. Maar de afgelopen 20 jaar komt kinkhoest weer vaker voor, zowel bij volwassenen als bij baby’s.

 • HPV-vaccinatie

  28 maart 2017

  HPV is een virus dat wordt overgedragen door seksueel contact. Het kan kanker en genitale wratten veroorzaken. Baarmoederhalskanker komt het meest voor, maar HPV kan ook leiden tot kanker in vagina, anus, penis en mond- of keelholte. Er zijn meer dan honderd verschillende HPV-virussen. Er is een vaccinatie beschikbaar.

 • Meningokokken B-vaccinatie

  08 oktober 2015

  Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan ernstige ziektebeelden geven, zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking, en tot sterfte leiden. Er zijn verschillende vaccinaties beschikbaar. Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de meningokokken B-vaccinatie.

 • Meningokokken ACWY-vaccinatie

  14 maart 2017

  Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan ernstige ziektebeelden geven, zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking, en tot sterfte leiden. Voor sommige soorten meningokokken is een vaccinatie beschikbaar. De minister heeft onlangs een besluit genomen over aanpassing van de vaccinatie tegen meningokokken.

 • Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

  26 januari 2016

  Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die vooral gevaarlijk is voor niet of onvolledig gevaccineerde baby’s. Daarom maakt kinkhoestvaccinatie al sinds 1957 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Dit heeft ervoor gezorgd dat het aantal kinkhoestgevallen drastisch is afgenomen. Maar de afgelopen 20 jaar komt kinkhoest weer vaker voor.

 • Evenement? Zorg dat je de risico's kent!

  20 maart 2018

  28ste Transmissiedag Infectieziekten

  Dinsdag 20 maart 2018
  09.00 – 16.30 uur
  Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort

 • 01-05 oktober: Cursus OGZ voor artsen in opleiding tot medisch microbioloog

  20 februari 2018

  Van 01 t/m 05 oktober 2018 organiseert het RIVM de cursus Openbare Gezondheidszorg. De cursus geeft inzicht in de organisatie van de OGZ in Nederland, de wettelijke kaders en de rol van het RIVM-CIb, arts-microbiologen, GGD'en, veterinaire instituten en andere instanties in bestrijding van infectieziekten.

 • Grondwaterrichtlijn

  In de Kaderrichtlijn Water worden eisen gesteld aan de goede kwantitatieve toestand en de goede chemische toestand van grondwater. Deze eisen zijn globaal benoemd. Ecologische doelen zijn niet omschreven. In de Grondwaterrichtlijn die eind 2006 van kracht is geworden zijn de chemische aspecten voor grondwater verder gespecificeerd.

 • Drinkwater doelen

  De Kaderrichtlijn Water bevat doelstellingen voor waterlichamen met bronnen voor drinkwater (artikel 7). De KRW beoogt geen achteruitgang van de waterkwaliteit en verbetering op termijn, waardoor de inspanning die nodig is om het water te zuiveren, vermindert.

 • Toolkit Binnenmilieu

  De onderwerpen schimmel en vocht, koolmonoxide, kwik, lood in drinkwater en asbest in gebouwen komen aan bod.

 • Afbeeldingen

  13 mei 2015
 • Handleiding

  15 april 2015
 • Asbest in gebouwen

  20 mei 2015
 • Schimmel en vocht

  20 mei 2015
 • Lood in drinkwater

  20 mei 2015
 • Kwik

  19 mei 2015
 • Koolmonoxide

  22 april 2015
 • Chemische doelen

  De chemische doelen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn vastgelegd in normen. Deze normen kunnen op Europees of op Nationaal niveau zijn afgeleid en vastgesteld.

 • KRW in het kort

  Kort overzicht van de Kaderrichtlijn Water

 • Handleiding

  22 april 2015
 • Kaderrichtlijn Water (KRW) webpagina

  De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

 • Aanmelden cursus OGZ voor artsen in opleiding tot medisch microbioloog 2018

  Locatie: RIVM
  Datum: 01 t/m 05 oktober 2018

 • Kaderrichtlijn Water (KRW)

  De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu