504 resultaten voor ‘’

 • Drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

  24 oktober 2012

  Drs. Aukje Hassoldt is sinds 1 december 2014 hoofd van het Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Organogram RIVM 2015 (pdf)

  14 januari 2014, PDF | 54kB
 • EHEC en verse groenten

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr. H.J.M. Aarts
  Uitvoering: 2013-2014

 • Prof. dr. J.J. (Johan) Polder

  23 november 2012

  Prof.dr. J.J. (Johan) Polder (1966) is chief science officer "gezondheidseconomie". Daarvoor was hij onder andere projectleider van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 en van projecten op het terrein van zorguitgaven, vergrijzing en medische technologie.
  Naast zijn functie bij het RIVM is hij sinds 2007 bijzonder hoogleraar ‘Economische aspecten van gezondheid en zorg’ aan de Universiteit van Tilburg, departement Tranzo.

 • Personeel in kaart

  24 mei 2011

  De omvang en samenenstelling van het personeelsbestand van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in de afgelopen jaren beïnvloed door de besluiten van het kabinet Balkenende. Dit kabinet heeft een verandering naar een kleinere, compactere Rijksoverheid ingezet. RIVM maakt onderdeel uit van deze verandering.

 • Nevenfuncties prof. dr. H.C. (Hendriek) Boshuizen

  07 augustus 2013

  Nevenfuncties van Hendriek Boshuizen, senior statisticus bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Resultaten speerpunt Een gezonde en duurzame leefomgeving

  14 september 2015
 • Nevenfuncties drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

  04 augustus 2015

  Huidige nevenfuncties van drs. A.S. (Aukje) Hassoldt, hoofd Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • RIVM-Addendum bij Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de KNAW

  02 oktober 2013, PDF | 78kB
 • Basis risicofactoren

  24 mei 2011

  Voor alle in 2010 geregistreerde arbo-incidenten is bepaald welke Basis risicofactoren (BRF’s) hieraan ten grondslag liggen. In 2011 wordt de toekenning van BRF’s aan arbo-incidenten voortgezet om trends te kunnen herkennen.

 • Europese samenwerking ter bestrijding van antibioticaresistentie

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr.ir S.C. de Greeff
  Uitvoering: 2012-2013

 • Nevenfuncties dr. ir. H. (Hanneke) Kruize

  12 december 2012

  Nevenfuncties van Hanneke Kruize, onderzoeker Gezonde Leefomgeving bij het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Beeld vaccinatie

  21 juni 2011
 • Drs. P.T. (Pieter) de Boer

  16 juni 2017

  Pieter de Boer is gezondheidseconoom, gespecialiseerd in interventies tegen infectieziekten, zoals bijvoorbeeld vaccinatie. Het budget voor de gezondheidszorg is niet oneindig; daarom zullen er afwegingen moeten worden gemaakt welke zorg wel en niet wordt vergoed. Kosteneffectiviteitsstudies helpen bij het maken van deze afweging, door het in kaart brengen van de kosten en besparingen van de interventie. Dit wordt vervolgens uitgezet tegen de verwachte gezondheidswinst. Verschillende interventies kunnen op deze manier met elkaar worden vergeleken, zodat het gezondheidsbudget optimaal kan worden ingezet met maximale gezondheidswinst.

  Het werk variëert van het modelleren van de invloed van vaccinatie op de overdracht van infectieziekten, tot het adviseren over beleid rondom het vaccinatieprogramma met bijbehorende ethische aspecten.

  In zijn huidige project bij het RIVM richt Pieter zich op de doelmatigheid van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts infecties.

 • Nevenfuncties prof. dr. A.H. (Aldert) Piersma

  08 oktober 2012

  Een selectie uit de nevenfuncties van Aldert Piersma, senior onderzoeker reproductietoxicologie bij het RIVM.

 • Op weg naar gelijke kansen op gezondheid voor iedereen

  14 september 2015

  Projectleider: A.H. Uiters
  Uitvoering: 2011-2013

 • Zie ook

  22 augustus 2012
 • Publicaties Ana Maria de Roda Husman

  04 december 2013, PDF | 166kB
 • Antibioticumresistente bacteriën op groenten

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr. H. Blaak
  Uitvoering: 2011-2014

 • Effecten van invloeden tijdens de zwangerschap op latere ziekten

  09 oktober 2015

  Projectleider: Dr. L.T.M. van der Ven
  Uitvoering: 2011-2014

 • Publicaties dr. P.F.M. (Peter) Teunis

  12 december 2012, PDF | 86kB

  Publicaties van Peter Teunis, senior epidemioloog/biostatisticus bij de Epidemiologie en Surveillance Unit van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Centrum Infectieziektebestrijding

  02 maart 2011

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) coördineert de bestrijding van infectieziekten. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Hiermee levert het CIb een bijdrage aan de vermindering van gezondheidsproblemen als gevolg van infectieziekten.

 • Het gebruik van proteomics voor bevolkingsonderzoeken en diagnostiek

  14 september 2015

  Projectleider: Dr. G.C.H. Rodenburg
  Uitvoering: 2011-2014

 • Afscheid directeur-generaal

  31 mei 2011

  In 2010 nam de heer dr. M.J.W. Sprenger afscheid als directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij werd opgevolgd door waarnemend directeur-generaal mevrouw drs. E.J. Mulock Houwer.

 • Uitleg nieuwe CBRN-responseunit

  21 maart 2011

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu