498 resultaten voor ‘’

 • Europese samenwerking ter bestrijding van antibioticaresistentie

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr.ir S.C. de Greeff
  Uitvoering: 2012-2013

 • Nevenfuncties dr. ir. H. (Hanneke) Kruize

  12 december 2012

  Nevenfuncties van Hanneke Kruize, onderzoeker Gezonde Leefomgeving bij het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Beeld vaccinatie

  21 juni 2011
 • Drs. P.T. (Pieter) de Boer

  16 juni 2017

  Pieter de Boer is gezondheidseconoom, gespecialiseerd in interventies tegen infectieziekten, zoals bijvoorbeeld vaccinatie. Het budget voor de gezondheidszorg is niet oneindig; daarom zullen er afwegingen moeten worden gemaakt welke zorg wel en niet wordt vergoed. Kosteneffectiviteitsstudies helpen bij het maken van deze afweging, door het in kaart brengen van de kosten en besparingen van de interventie. Dit wordt vervolgens uitgezet tegen de verwachte gezondheidswinst. Verschillende interventies kunnen op deze manier met elkaar worden vergeleken, zodat het gezondheidsbudget optimaal kan worden ingezet met maximale gezondheidswinst.

  Het werk variëert van het modelleren van de invloed van vaccinatie op de overdracht van infectieziekten, tot het adviseren over beleid rondom het vaccinatieprogramma met bijbehorende ethische aspecten.

  In zijn huidige project bij het RIVM richt Pieter zich op de doelmatigheid van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts infecties.

 • Nevenfuncties prof. dr. A.H. (Aldert) Piersma

  08 oktober 2012

  Een selectie uit de nevenfuncties van Aldert Piersma, senior onderzoeker reproductietoxicologie bij het RIVM.

 • Op weg naar gelijke kansen op gezondheid voor iedereen

  14 september 2015

  Projectleider: A.H. Uiters
  Uitvoering: 2011-2013

 • Zie ook

  22 augustus 2012
 • Publicaties Ana Maria de Roda Husman

  04 december 2013, PDF | 166kB
 • Antibioticumresistente bacteriën op groenten

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr. H. Blaak
  Uitvoering: 2011-2014

 • Effecten van invloeden tijdens de zwangerschap op latere ziekten

  09 oktober 2015

  Projectleider: Dr. L.T.M. van der Ven
  Uitvoering: 2011-2014

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu