504 resultaten voor ‘’

 • Zie ook

  22 augustus 2012
 • Zie ook

  22 augustus 2012
 • Zie ook

  22 augustus 2012
 • Ziekteverzuim

  01 juni 2011

  Het gemiddelde ziekteverzuim bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in 2010 3,6% en daarmee voortdurend onder de normstelling gebleven die door VWS wordt gehanteerd. Het verzuimpercentage is 0,2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2009. Het RIVM blijft hierdoor ruim onder de norm van 4,1%.

 • Wetenschappelijk jaarverslag RIVM

 • Wetenschappelijk Jaarverslag RIVM

  Het RIVM zet al meer dan 100 jaar zijn kennis in voor de maatschappij. Deze kennis ligt op verschillende vakgebieden; multidisciplinair werken zit van oudsher in de V van Volksgezondheid en de M van Milieu besloten.

 • Wetenschappelijke integriteit

  16 juli 2013

  Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers. Van onze onderzoekers verwachten we dat zij zich gedragen als integere wetenschappers. Dit betekent onder andere dat zij zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk te werk gaan.

 • Werkplekonderzoek

  19 juli 2011

  In 2010 heeft de externe arbodienst 20 beeldschermwerkplekonderzoeken uitgevoerd, waarvan 17 medische werkplekonderzoeken.

 • Wat doet het RIVM?

 • Wat doet het RIVM?

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu