504 resultaten voor ‘’

 • Onafhankelijkheid

  16 juli 2013

  Het RIVM wil een betrouwbare en integere partner zijn voor de overheid en andere professionals.

 • Samenvatting jaarverslag Commissie van Toezicht 2012

  11 november 2014
 • RIVM-Addendum bij Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de KNAW

  02 oktober 2013, PDF | 78kB
 • Gedragscode RIVM

  14 december 2011, PDF | 90kB
 • Samenwerking

  16 juli 2013

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) richt zich op het verzamelen en bundelen van kennis, om deze vervolgens weer te delen. Samenwerking, nationaal en internationaal, met partners, opdrachtgevers en andere partijen speelt hierbij een essentiële rol.

 • Reglement Wetenschappelijke Integriteit

  14 december 2011, PDF | 143kB
 • Hoogleraarschappen

  17 juli 2013

  Wetenschappelijk onderzoek is het fundament voor alle taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is daarom van belang dat het RIVM op voor haar strategische terreinen kwalitatief hoogwaardig onderzoek uitvoert en wetenschappelijk gezaghebbend is.

 • Innovatie

  16 juli 2013

  Binnen een wetenschappelijk kennisinstituut als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het streven naar verbetering en vernieuwing in het werk vanzelfsprekend. Vernieuwing betekent anticiperen op veranderingen in de maatschappij, maar ook zelf vernieuwing initiëren.

 • Duurzaamheid

  17 juli 2013

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt aan de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. In lijn met onze missie en taken staat ook bij onze eigen werkzaamheden duurzaamheid, waaronder zorg voor het milieu, hoog in het vaandel.

 • Milieubeleid

  17 juli 2013

  Uitgangspunt is uiteraard dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voldoet aan alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving. We verplichten ons tot een continue verbetering van de milieuprestatie. We zetten ons in om de belasting van het milieu zo veel mogelijk te voorkomen. De zorg voor het milieu maakt daartoe integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering en de organisatiestrategie.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu