334 resultaten voor ‘’

 • Nationaal Programma Grieppreventie

  21 september 2018

  Elk jaar in oktober en november nodigen huisartsen hun patiënten met een medische indicatie en mensen van 60 jaar en ouder uit voor de griepprik. Er is een publieksfolder over de griepprik. De folder is bedoeld voor iedereen die uitgenodigd wordt voor een griepvaccinatie. Ter ondersteuning van de uitnodiging hangen bij huisartsen, apotheken, bibliotheken, ziekenhuizen en GGD’en posters met de aankondiging van de jaarlijkse griepprik.

 • Lijnsepsis protocol 2019

  25 september 2018, PDF | 249kB
 • Hoe werkt de griepprik?

  21 september 2018

  Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus. Er zijn veel verschillende soorten griepvirussen. De griepprik is een vaccin met verschillende soorten dode griepvirussen. Die dode virussen zijn onschadelijk. Griep kunt u alleen krijgen van levend virus. De griepprik zorgt ervoor het lichaam afweerstoffen aanmaakt tegen de griepvirussen die in de griepprik zitten.

 • Protocol Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen

  25 maart 2013

  Dit protocol is bedoeld voor het (half-)jaarlijkse prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties in het kader van het PREZIES-netwerk. Het onderzoek is ontwikkeld als een punt-prevalentieonderzoek. In een ideale situatie zou de gegevensverzameling in het ziekenhuis op één dag moeten plaatsvinden. In de praktijk is dat vrijwel altijd onmogelijk en wordt de gegevensverzameling uitgevoerd binnen een korte periode (1 maand). Er is gekozen om het prevalentieonderzoek in het kader van PREZIES jaarlijks in de maanden maart en oktober te laten plaatsvinden.

 • Waar en wanneer griepprik

  21 september 2018
 • Protocol module lijnsepsis

  09 april 2013

  Dit protocol is bedoeld voor de surveillance van centraal veneuze kathetergerelateerde sepsis in het kader van het PREZIES-netwerk. De module is ontwikkeld als een incidentieonderzoek. Binnen deze module kan vanaf 2009 de infectiepreventiebundel volgens de specificaties van het Veiligheidsprogramma (2009-2012) worden geregistreerd.

 • Definities

  25 maart 2013

  In het kader van standaardisatie binnen de PREZIES-surveillance is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de definities op basis waarvan ziekenhuisinfecties worden vastgesteld.

 • Definities

  09 april 2013

  In het kader van standaardisatie binnen de PREZIES-surveillance is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de definities op basis waarvan ziekenhuisinfecties worden vastgesteld. De definities die binnen PREZIES gebruikt worden zijn gebaseerd op de (E)CDC-definities.

 • Actueel

  20 augustus 2018
 • Protocol en dataspecificaties prevalentieonderzoek 2019

  25 september 2018, PDF | 414kB
 • Voor wie is de griepprik?

  26 september 2018

  De griepprik wordt gratis aangeboden aan kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep.

 • Fabel 11: Voor de overleving maakt het niet uit of je een tumor van 3 mm vindt in het bevolkingsonderzoek of een tumor van 2 cm door zelfonderzoek: dit is nog steeds vroeg genoeg om te behandelen.

  17 december 2014

  Vroege opsporing van borstkanker heeft een positief effect op de overlevingskans en zwaarte van de behandeling (5).

 • Veelgestelde vragen over inventarisatie van gezondheidsklachten bij vrouwen met een borstimplantaat

  04 oktober 2017
 • Voorbeeld registratieformulier lijnsepsis 2019

  26 september 2018, DOCX | 22kB
 • Inventarisatie van gezondheidsklachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat

  26 september 2018

  In opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft het RIVM een inventarisatie uitgevoerd van gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten.

 • Gordelroosvaccinatie

  08 oktober 2015

  Gordelroos wordt veroorzaakt door hetzelfde virus dat ook waterpokken veroorzaakt. Het begint met jeuk, tintelingen of een brandende of stekende pijn. Na enkele dagen verschijnen er pijnlijke blaasjes op het lichaam. Gordelroos komt vooral voor bij ouderen. Er is een vaccinatie beschikbaar.

 • Rotavirusvaccinatie

  08 oktober 2015

  Een infectie met het rotavirus veroorzaakt een ontsteking aan maag en darmen. Vooral jonge kinderen (6 tot 24 maanden) zijn kwetsbaar voor het rotavirus. Er is een vaccinatie beschikbaar, deze wordt gegeven via druppeltjes in de mond. Staatssecretaris Blokhuis heeft besloten dat de vaccinatie vanaf 2019 wordt aangeboden aan kinderen die het meeste risico lopen.

 • POWI_Registratiekaart_polikliniekstatus_2019

  26 september 2018, DOC | 45kB
 • Registratieformulier PO 2019

  26 september 2018, DOC | 103kB
 • Voorbeeld_PREZIES_POW_ registratieformulier_2019_SECTIO

  26 september 2018, DOC | 26kB
 • Voorbeeld_PREZIES_POWI_registratieformulier_2019_COLON

  26 september 2018, DOC | 29kB
 • Voorbeeld_PREZIES_POWI_registratieformulier_2019_HART

  26 september 2018, DOC | 28kB
 • Voorbeeld_PREZIES_POWI_registratieformulier_2019_MAMMA

  26 september 2018, DOC | 29kB
 • Inrichtingen waar meer dan 1500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is (geen koel- of vriesinstallatie)

  08 juli 2014

  Inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

 • Voorbeeld_PREZIES_POWI_registratieformulier_2019_OV

  26 september 2018, DOC | 27kB
 • Inrichtingen waar een vergifte of zeer vergifte stof in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter aanwezig is

  08 juli 2014

  Een inventarisatie heeft uitgewezen dat inrichtingen met meer dan 1000 liter (zeer) vergiftige stof op zichzelf niet voorkomen in Nederland.

 • Inrichtingen waar meer dan 150 m3 (zeer) licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds insluitsysteem aanwezig is

  08 juli 2014

  Voor inrichtingen met meer dan 150 m3 (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen in een bovengronds insluitsysteem bestaat geen apart rekenvoorschrift, omdat het rekenvoorschrift voor Brzo-inrichtingen hiervoor gebruikt kan worden.

 • Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

  26 januari 2016

  Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die ernstige hoestbuien kan veroorzaken. Het is vooral gevaarlijk is voor jonge baby's die nog niet zijn gevaccineerd. Een goede manier om pasgeboren baby's tegen kinkhoest te beschermen is om vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestprik te geven. In de loop van 2019 krijgen alle zwangere vrouwen deze prik aangeboden.

 • Formulieren

  08 juli 2013

  Hier kunt u verschillende formulieren downloaden voor deelname aan PREZIES.

 • Heldere definities en standaarden nodig voor recycling

  17 september 2018

  Landen en bedrijven hanteren eigen standaarden en definities voor recycling en hergebruik. Hierdoor ontstaat verwarringen en verkeerde of verschillende percepties. Dit hiaat komt naar voren in RIVM-rapport ‘Evaluatie programma Van Afval naar Grondstof (VANG) 2014 – 2016’. Door de EU zijn inmiddels (aangescherpte) definities voor recycling, hergebruik en reparatie uitgebracht.

 • Mogelijkheden om verspreiding microplastic uit verf te verminderen

  17 september 2018

  Jaarlijks verspreiden zich in Nederland naar schatting 790 ton microplastics vanuit verf naar het milieu. De overheid kan de uitstoot naar water onder anderen terugbrengen door het stimuleren van maatregelen bij scheepswerven en jachthavens. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld een wettelijke garantietermijn op schilderwerk en voorlichting over het spoelen van kwasten onder de kraan. Deze en andere mogelijke maatregelen staan in het RIVM-rapport ‘Potential measures against microplastic emissions to water’.

 • Vul de RIVM vragenlijst in over microplasticvezels uit kleding

  17 september 2018

  RIVM verkent de problematiek van microplasticvezels die vanuit wasmachines, via het riool in het milieu terechtkomen. Als onderdeel van deze verkenning vragen we betrokken burgers en stakeholders welke risico’s en oplossingen zij zien voor deze problematiek. Met de bijgevoegde vragenlijst peilen wij de perceptie van de problematiek.

 • Vermindering van microplastics door bandenslijtage

  17 september 2018

  Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een Kamerbrief toegezegd: ‘Het kabinet zorgt dat de automobilist informatie krijgt over banden en bandenspanning. Het promoten van een systeem waarmee elke automobilist de spanning van zijn autobanden kan controleren, is daarbij een mogelijkheid. Deze maatregel heeft namelijk het grootste reductiepotentieel.’ Nederland zal zich inzetten voor gezamenlijke Europese actie met betrekking tot een norm voor slijtage en een bandenlabel.

 • Plastic belangrijk aandachtspunt in circulaire economie

  17 september 2018

  Het beter omgaan met plastic is een essentieel onderdeel van de overgang naar een circulaire economie. Daarom gaat de Kamerbrief die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat over circulaire economie voor een belangrijk deel over plastic. Het gaat hierbij zowel om het tegengaan van de negatieve impact van plastic producten op het milieu als het tegengaan van plasticgebruik.

 • Aanpak lekkage pre-productie plastics nog niet effectief

  17 september 2018

  Er zit een gat tussen de ambities en de daadwerkelijke aanpak van lekkage van pre-productie plastics (pellets) naar het milieu. Sommige bedrijven nemen vrijwillig maatregelen. Dit blijft mensen werk en maatregelen zijn relatief duur. Daarnaast ontbreken eenduidige eisen in de milieuvergunningen en handhaving daarop. De Europese Unie heeft in de EU plastic strategy maatregelen aangekondigd. Nederland ondersteunt de Europese plastic strategy.

 • Nieuwsbrieven Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

  27 september 2018

  Jaarlijks worden circa twee digitale en drie papieren nieuwsbrieven uitgegeven met informatie over het meetnet.

 • Bloedonderzoek zwangeren

  Bent u zwanger? Dan zal de verloskundige of gynaecoloog bij uw eerste bezoek wat bloed bij u laten afnemen. Het laboratorium onderzoekt uw bloed op drie infectieziekten: hepatitis B, syfilis en hiv. Het laboratorium bepaalt ook de bloedgroepen ABO, Rhesus D, Rhesus c en onderzoekt of u antistoffen tegen bloedgroepen heeft.

 • WaterSNIP

  WaterSNIP is een acroniem voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Het is het innovatieprogramma binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) van het RIVM. Op dit moment worden in het LMM jaarlijks duizenden chemische analyses in het lab verricht op monsters die in het veld zijn genomen. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen door en komen er steeds meer mogelijkheden om automatisch de milieukwaliteit te meten met sensoren.

 • Themabijeenkomsten WaterSNIP

  In het najaar 2018 en voorjaar 2019 organiseert de WaterSNIP bijeenkomsten rond een inhoudelijk thema.

 • Flyer september 2018

  27 september 2018, PDF | 425kB
 • Protocol en DS POWI_2019

  27 september 2018, PDF | 436kB
 • Wetenschappelijk onderzoek

  27 februari 2018
 • Brucellose webpagina

  03 februari 2011

  De bacterie Brucella is de veroorzaker van brucellose (maltakoorts, ziekte van Bang) en wordt door dieren overgebracht op de mens. Brucella komt voor bij verschillende zoogdieren als schapen, geiten, varkens, runderen en honden.

 • Blaasontsteking webpagina

  10 oktober 2011

  Een blaasontsteking is een infectie van de blaas. Klachten bij blaasontsteking zijn: vaker aandrang voelen om te plassen, branderig gevoel na het plassen, troebele urine die anders ruikt en in sommige gevallen bloed in de urine.

 • Actueel

  01 augustus 2017
 • Kenniscentrum Asbest (KCA)

  06 februari 2017
 • Veilig Werken

  Veilig werken betekent werken in een omgeving waar de kans op ongevallen klein is. Vaak is deze kans nog niet klein genoeg. Het RIVM helpt de overheid en werkgevers om dit risico te verkleinen.

 • Arbeidsongevallen onder asbestsaneerders. Een analyse met behulp van de Storybuilder database

  28 september 2018, PDF | 130kB
 • Clostridium difficile webpagina

  03 februari 2011

  De bacterie Clostridium difficile is een veroorzaker van diarree en darminfecties, vooral in zorginstellingen. Door antibioticagebruik is de weerstand van ziekenhuispatiënten lager en daardoor kan Clostridium diffficile gemakkelijk een infectie veroorzaken.

 • Creutzfeldt-Jakob klassiek webpagina

  03 februari 2011

  De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een zeldzame hersenziekte die behoort tot de sponsvormige hersenafwijkingen. Deze afwijkingen worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een infectieus eiwit, het zogeheten prion. CJD leidt tot snel verlopende dementie, stijfheid, problemen met zien, spraakstoornissen en coördinatiestoornissen. CJD treft merendeels oudere mensen en kent een dodelijke afloop.

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu