1782 resultaten voor ‘’

 • Zwemwater webpagina

  01 februari 2011

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo nodigt schoon zwemwater uit tot meer bewegen. Het RIVM heeft een adviserende rol en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de kwaliteit van zwemwater.

 • Zwemwaterkwaliteit

  07 februari 2017

  Tijdens het badseizoen wordt op officiële zwemwaterlocaties de zwemwaterkwaliteit gecontroleerd. In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Buiten het badseizoen vinden geen controles plaats.

 • Zwemwaterenquête

  11 mei 2017

  Sinds 1990 verzamelt het RIVM gegevens over gezondheidsklachten door contact met zwemwater via een digitale enquête.

 • Zwemwater

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo nodigt schoon zwemwater uit tot meer bewegen. Het RIVM heeft een adviserende rol en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de kwaliteit van zwemwater.

 • Zwemmersstudie RIVM

 • Zwemmersstudie: onderzoek naar antibioticaresistente bacteriën in open water

  08 augustus 2017

  In de afgelopen jaren worden in Nederland steeds meer zwemevenementen gehouden in grachten, singels, rivieren of ander zogenaamd ‘open water’. Bijvoorbeeld City Swims of zwemwedstrijden. In open water kunnen darmbacteriën zitten, waaronder bacteriën die ongevoelig zijn (resistent) voor antibiotica. Deze darmbacteriën zijn meestal ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar kunnen wel gevaarlijk zijn voor kwetsbare mensen, zoals ziekenhuispatiënten.

 • Zwembaden

  18 augustus 2017

  Het RIVM adviseert en voert wetenschappelijk onderzoek uit in zwembaden (badinrichtingen).

 • Zwangerschapsscreeningen webpagina

  18 januari 2013

  De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden.

 • zwangerschap-kc_27430710 (4)

  29 mei 2018, PDF | 377kB
 • Zwangerschap en werk webpagina

  25 november 2014

  Denkt u erover om kinderen te krijgen of bent u zwanger? Denk dan ook na over risico’s op uw werk. Dit geldt voor mannen en vrouwen. Als er op uw werk risico’s zijn, dan zijn beschermende maatregelen nodig. Praat hierover met uw bedrijfsarts. Heeft u geen bedrijfsarts op uw werk? Praat er dan over met uw huisarts, verloskundige of leidinggevende.

 • Zwangerschap en werk

  Denkt u erover om kinderen te krijgen of bent u zwanger? Denk dan ook na over risico’s op uw werk. Dit geldt voor mannen en vrouwen. Als er op uw werk risico’s zijn, dan zijn beschermende maatregelen nodig. Praat hierover met uw bedrijfsarts. Heeft u geen bedrijfsarts op uw werk? Praat er dan over met uw huisarts, verloskundige of leidinggevende.

 • Zwangerschap en infectieziekten webpagina

  18 januari 2011

  Een aantal infectieziekten vormt een specifiek risico voor de zwangere vrouw, het ongeboren kind of de pasgeborene.

 • Zwangere vrouwen

  07 februari 2018
 • Zuivel

  15 augustus 2017

  Hoeveel zuivel verspil jij?

 • Zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

  Voor de betreffende richtlijn, zie het kader rechts op het scherm.
  Let op: de checklists en de rapporten zijn verouderd.

 • Zoönosen op een rij

  22 december 2011

  Hieronder vindt u een overzicht van de zoönosen per diersoort, waarvan het dier drager of verspreider kan zijn. Per diersoort worden alleen de ziektes genoemd waarvan op de doorgelinkte site meer informatie gevonden kan worden.

 • Zoönosen

  05 augustus 2014
 • Zoönosen

  30 augustus 2018

  Voor de bestrijding van zoönosen werkt het RIVM samen met verschillende professionals, onder andere uit de humane en veterinaire sector.

 • Zoönosen

  Voor de bestrijding van zoönosen werkt het RIVM samen met verschillende professionals, onder andere uit de humane en veterinaire sector.

 • Zonkracht webpagina

  05 april 2018

  RIVM meet voortdurend de zonkracht. De zonkracht is de hoeveelheid ultraviolette (UV) straling van de zon. UV-straling zorgt dat de huid verbrandt, sneller veroudert en veroorzaakt huidkanker. Hoe hoger de zonkracht, hoe sneller de huid verbrandt. Bescherming is daarom belangrijk.

 • Zonkracht van gisteren en eergisteren

  07 april 2011

  Het dagverloop van de zonkracht van gisteren en eergisteren is hieronder weergegeven.

 • Zonkracht van de afgelopen jaren

  07 april 2011

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu startte in 1993 met de UV-metingen, en heeft een doorlopende meetreeks vanaf februari 1994. Sinds juni 2006 worden de metingen ook als zonkracht gepubliceerd op het internet.

 • Zonkracht

  RIVM meet voortdurend de zonkracht. De zonkracht is de hoeveelheid ultraviolette (UV) straling van de zon. UV-straling zorgt dat de huid verbrandt, sneller veroudert en veroorzaakt huidkanker. Hoe hoger de zonkracht, hoe sneller de huid verbrandt. Bescherming is daarom belangrijk.

 • Zikavirus webpagina

  08 mei 2018

  Het zikavirus wordt verspreid door de gelekoortsmug of denguemug. Deze mug komt van nature niet voor in Nederland. De ziekte verloopt meestal vrij mild. De meeste mensen krijgen zelfs helemaal geen klachten. Wel is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.

 • Zikavirus

  Het zikavirus wordt verspreid door de gelekoortsmug of denguemug. Deze mug komt niet van nature voor in Nederland. De ziekte (zikakoorts) verloopt meestal vrij mild. De meeste mensen krijgen helemaal geen klachten. Wel is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. 

 • Zie ook: Bijlage bij brief voorzitter Klankbordgroep aan de staatssecretaris van SZW: Onderzoek chroom‐6 problematiek en daaraan gerelateerde thematiek

  04 juni 2018, PDF | 128kB
 • Ziekte van Lyme webpagina

  06 april 2016

  Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet, zo’n 25.000 mensen per jaar. Per jaar zijn er 1000 tot 2500 mensen die langdurig klachten houden.

 • Ziekte van Lyme

  Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet, zo’n 27.000 mensen per jaar. Per jaar zijn er 1000 tot 2500 mensen die langdurig klachten houden.

 • Ziekten veroorzaakt door hypertensie

  24 september 2015
 • Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma

  24 september 2015
 • Ziekenhuizen [ZKH]

  18 mei 2011

  Gepubliceerde WIP-Richtlijnen voor Ziekenhuizen

 • Ziek door dier webpagina

  22 december 2011

  Dieren kunnen infectieziekten overbrengen op andere dieren en mensen. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is ook besmettelijk voor de mens, dat zijn zoönosen. Deze pagina’s geven informatie over zoönosen en is bedoeld voor zowel geïnteresseerden als professionals.

 • Zelf een selectie maken uit de meetgegevens van het Basismeetnet

  Zelf meetnetgegevens selecteren uit het Basismeetnet en deze weergeven in een Figuur of Tabel

 • Zelfafnameset

  Sinds 2017 kunnen vrouwen meedoen met een zelfafnameset (ZAS). Deze is voor vrouwen die erg tegen het uitstrijkje opzien en om die reden niet meedoen met het bevolkingsonderzoek. De zelfafnameset kan dan een manier zijn waarop zij toch deel kunnen nemen. Met de zelfafnameset neemt de vrouw zelf thuis vaginaal materiaal af. Dit stuurt zij op naar het laboratorium waar het getest wordt op HPV.

 • Zelfafnameset

  22 december 2016

  Vindt u het erg vervelend om een uitstrijkje te laten maken? En is dit voor u een reden om niet mee te doen met het bevolkingsonderzoek? Dan is er een zelfafnameset. Met de zelfafnameset kunt u zelf vaginaal materiaal afnemen dat getest wordt HPV.

 • Zandregio 2016

  23 maart 2018

  Overzichtstabel met de resultaten uit het LMM van de waterkwaliteit in de Zandregio in 2016.

 • Zandregio 2013

  01 juli 2016

  Overzichtstabel met de resultaten van bedrijfsvoering en waterkwaliteit in de Zandregio

 • Zandregio

  Informatie over de monsterneming in de Zandregio.

 • yzfzb16-web-hd

 • www.shipsanitation.nl

  25 november 2011
 • Wonen langs het spoor webpagina

  27 augustus 2013

  Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt veroorzaakt door trillingen van goederentreinen. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van het RIVM.

 • Wonen langs het spoor

  Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt veroorzaakt door trillingen van goederentreinen. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van het RIVM.

 • Wijziging dosisgegevens CT-onderzoek

  08 februari 2018

  Wijziging dosisgegevens CT-onderzoek op basis van onderzoek in Nederlands ziekenhuizen

 • Wie zijn de Regionale Veterinair Consulenten?

  07 juli 2014
 • Wie zijn de Regionaal Arts Consulenten?

  07 juli 2014
 • Wie zijn de Alimentair Consulenten?

  07 juli 2014
 • Wie werken mee aan de hielprik?

  16 maart 2017

  U kunt te maken krijgen met verschillende zorgverleners en organisaties. Wie werken er allemaal mee aan de hielprik?

 • Wie voeren het bevolkingsonderzoek uit?

  13 juni 2012

  Bij de uitvoering van een bevolkingsonderzoek zijn veel organisaties, beroepsgroepen en professionals betrokken.

 • Wie doet wat?

  21 juni 2012

  Het bevolkingsonderzoek darmkanker is een onderdeel van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek (NPB), dat met landelijk geregisseerde kwaliteitsborging plaatsvindt. Welke partijen zijn bij de uitvoering betrokken en wat is hun rol?

 • Wettelijke eisen aan zwemwater

  07 februari 2017

  Het RIVM​ zet kennis en expertise van microbiologie en statistiek in om het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere betrokken partijen te adviseren over de nationale uitvoering en (inter)nationale evaluatie van de Europese Zwemwaterrichtlijn.

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu