673 resultaten voor ‘’

 • Toolkit Houtrook en gezondheid -Wordversie

  16 december 2015, DOCX | 108kB
 • Toolkit Houtrook en gezondheid

  16 december 2015, PDF | 277kB
 • Houtrook en gezondheid

  De toolkit Houtrook en gezondheid ondersteunt (communicatie)professionals in publiekscommunicatie over milieu en gezondheid.

 • Osteoporose

  24 september 2015
 • Centrale zenuwstelsel

  24 september 2015
 • Duurzaam voedsel

  11 september 2017

  De productie van voedsel vormt een belasting voor het milieu, bijvoorbeeld door gebruik van land, waterverbruik, verzuring, vermesting en bodemuitputting. Onder duurzaam voedsel verstaan we voedsel dat voorziet in de voedingsbehoefte van mensen nu en in de toekomst, en tegelijkertijd de ecologische systemen beschermt.

 • Voedsel en voeding

  In ‘Voedsel en voeding’ is informatie over RIVM-taken, -publicaties en -onderzoek met betrekking tot voedsel en voeding gebundeld. Wat we eten en hoe ons voedsel geproduceerd wordt is van grote invloed op de volksgezondheid en het milieu. Het RIVM geeft de feiten en cijfers van het huidige voedingspatroon in Nederland en de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid hiervan. Ook onderzoekt en onderbouwt het RIVM maatregelen om de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van ons voedsel naar een hoger niveau te tillen.

  ‘Voedsel’ en ‘voeding’ betekenen niet precies hetzelfde. Voedselveiligheid en duurzaamheid hebben betrekking op ‘voedsel’, de voedingsmiddelen zoals deze gekweekt en geproduceerd worden. De term ‘voeding’ gaat over de consumptie van voedsel, dus wat we eten en de invloed daarvan op de gezondheid. Goede voeding zorgt voor een gezonde fysieke en fysiologische conditie.

 • Coronaire hartziekten

  24 september 2015
 • Beroerte

  24 september 2015
 • Voedingsdeficienties

  24 september 2015

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu