562 resultaten voor ‘’

 • Drink- en zwemwater

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon en nodigt schoon zwemwater uit tot meer bewegen. Het RIVM werkt aan schoon en gezond water voor iedereen.

 • Scabiës

  19 december 2016
 • Simulatie antibioticaresistentie

  19 maart 2018

  In de komende maanden organiseert het RIVM in samenwerking met regionale zorgnetwerken ABR-simulaties. In een bijeenkomst van drie uur gaan we aan de slag met de vraag: ‘Wat te doen bij de verschillende uitkomsten van het puntprevalentieonderzoek (PPO)?’

 • Virologische weekstaten webpagina

  05 juli 2011

  De virologische weekstaten geven inzicht in het voorkomen van bepaalde virusinfecties. Deze gegevens zijn van belang voor professionals in de infectieziektenbestrijding en voor het diagnostisch beleid van medisch microbiologische laboratoria.

 • Infographics Veilig Werken

  21 maart 2018, PDF | 922kB
 • Sport en bewegen internationaal

  16 februari 2018
 • Infographics Veilig Werken

  21 maart 2018

  Het RIVM heeft nieuwe infographics ontwikkeld over veilig werken in Nederland. Daarin wordt een overzicht gegeven van het aantal ernstige ongevallen in Nederland en de belangrijkste (achterliggende) oorzaken in de sectoren waar de meeste ongevallen voorkomen. De infographics staan hieronder en zijn te downloaden in de rechter kolom op deze pagina. Gebruik van deze infographics is toegestaan met bronvermelding.

 • Beperken van arbeidsrisico's met WebORCA

  11 december 2013

  Bedrijven zijn verplicht de risico's binnen hun organisatie in kaart te brengen met een risico-inventarisatie en evaluatie. WebORCA is de webversie van het kwantitatieve risicomodel ORCA, waarbij ORCA staat voor Occupational Risk Calculator. Met WebORCA van het RIVM kunnen bedrijven gevaarlijke situaties beoordelen en prioriteiten stellen bij het veiliger maken van de werkplek.

 • Gevaren op het werk

  11 december 2013

  Sommige beroepen zijn gevaarlijker dan anderen. Hoeveel risico iemand loopt hangt af van de tijd die iemand blootstaat aan risicovolle situaties en aan de kwaliteit van de werkomstandigheden. Informatie hierover is beschikbaar gekomen door een aantal onderzoeken uitgevoerd onder de Nederlandse beroepsbevolking. Deze informatie wordt in WebORCA gebruikt om risico’s te kwantificeren, maar levert ook op zichzelf een verrassend beeld van de gevaren waar mensen op het werk aan bloot staan.

 • Bloedonderzoek zwangeren

  Bent u zwanger? Dan zal de verloskundige of gynaecoloog bij uw eerste bezoek wat bloed bij u laten afnemen. Het laboratorium onderzoekt uw bloed op drie infectieziekten: hepatitis B, syfilis en hiv. Het laboratorium bepaalt ook de bloedgroepen ABO, Rhesus D, Rhesus c en onderzoekt of u antistoffen tegen bloedgroepen heeft.

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu