5364 resultaten voor ‘’

 • Tetanus webpagina

  04 februari 2011

  Tetanus is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. De bacterie kan het lichaam binnenkomen via een wond. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De infectie geeft spierkrampen met vaak ernstige, levensbedreigende gevolgen. Bescherming tegen tetanus kan alleen maar door vaccinatie. Tetanusvaccinatie wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Tetanus komt nog sporadisch voor in Nederland.

 • Tetanus

  Tetanus is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. De bacterie kan het lichaam binnenkomen via een wond. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De infectie geeft spierkrampen met vaak ernstige, levensbedreigende gevolgen. Bescherming tegen tetanus kan alleen maar door vaccinatie. Tetanusvaccinatie wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Tetanus komt nog sporadisch voor in Nederland.

 • Wettelijke eisen aan zwemwater

  07 februari 2017

  Het RIVM​ zet kennis en expertise van microbiologie en statistiek in om het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere betrokken partijen te adviseren over de nationale uitvoering en (inter)nationale evaluatie van de Europese Zwemwaterrichtlijn.

 • Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EC)

  11 mei 2017, PDF | 3MB
 • Laying down further rules for the use of materials and chemicals in the supply of drinking water and warm tap water

  12 april 2016, PDF | 2MB
 • RIVM-brief aan IenM: Risicobeoordeling pyrazol in drinkwater

  05 juli 2017, PDF | 134kB
 • Bijlage bij RIVM-brief aan IenM: Afleiding richtwaarde pyrazol

  05 juli 2017, PDF | 328kB
 • Brief minister IenM: Maximale concentratie pyrazool

  05 juli 2017, PDF | 128kB
 • Drinkwaterkwaliteit

  07 februari 2017

  De drinkwaterbedrijven voeren metingen uit om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. De kwaliteitseisen waaraan het drinkwater moet voldoen zijn vastgelegd in het Drinkwaterbesluit.

 • Wettelijke eisen aan drinkwater

  07 februari 2017

  De overheid stelt vast hoeveel stoffen en organismen maximaal in het drinkwater mogen voorkomen.

 • Klimaatverandering en drinkwater

  07 februari 2017

  Het RIVM heeft, samen met andere instituten, de effecten van klimaatverandering op de drinkwatervoorziening in kaart gebracht. Deze uitwerking is meegenomen in de Nationale Adaptatiestrategie (2016).

 • Waterkwaliteit en antibioticaresistentie

  11 mei 2017

  Het RIVM draagt door onderzoek en advies bij aan het beheersen van antibioticumresistentie en brengt in kaart hoe vaak mensen besmet raken met antibioticaresistente bacteriën.

 • Haemophilus influenzae type b webpagina

  04 februari 2011

  Hib-ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Haemophilus influenzae type b (Hib). Als de bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt kan het ernstige ziektebeelden geven zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Dit noemen we invasieve ziekten. Hib-vaccinatie wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Jaarlijks komen er ongeveer 30 invasieve Hib-gevallen voor in Nederland.

 • HPV - Humaan Papillomavirus webpagina

  15 april 2014

  Humaan papillomavirus (HPV) wordt overgedragen door seksueel contact. HPV is de veroorzaker van baarmoederhalskanker, genitale wratten en kan een rol spelen bij het ontstaan van andere vormen van kanker.

 • Difterie webpagina

  03 februari 2011

  Difterie is een besmettelijke ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door een Corynebacterium bacterie. De bacterie wordt van mens op mens overgedragen. Voor invoering van vaccinatie was difterie een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen. In Nederland worden nog sporadisch gevallen van difterie gemeld. Deze gevallen komen dan meestal uit het buitenland.

 • Haemophilus influenzae type b

  Hib-ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Haemophilus influenzae type b (Hib). Als de bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt kan het ernstige ziektebeelden geven zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Dit noemen we invasieve ziekten. Hib-vaccinatie wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Jaarlijks komen er ongeveer 30 invasieve Hib-gevallen voor in Nederland.

 • Difterie

  Difterie is een besmettelijke ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door een Corynebacterium bacterie. De bacterie wordt van mens op mens overgedragen. Voor invoering van vaccinatie was difterie een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen. In Nederland worden nog sporadisch gevallen van difterie gemeld. Deze gevallen komen dan meestal uit het buitenland.

 • Rodehond webpagina

  04 februari 2011

  Rodehond of rubella wordt veroorzaakt door het rubellavirus, dat alleen bij mensen voorkomt. Besmetting vindt plaats via druppetjes in de lucht, bijvoorbeeld bij hoesten en niezen.

 • Rodehond

  Rodehond of rubella wordt veroorzaakt door het rubellavirus, dat alleen bij mensen voorkomt. Besmetting vindt plaats via druppetjes in de lucht, bijvoorbeeld bij hoesten en niezen.

 • Polio

  Poliomyelitis, ook wel polio genoemd, is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Het virus wordt van mens op mens overgedragen. De infectie kan verlammingen geven, kan leiden tot blijvende restverschijnselen en soms tot overlijden. Vaccinatie met IPV wordt in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. De laatste polio-epidemie vond plaats in 1992/1993 onder ongevaccineerde personen.

 • Pneumokokken

  Pneumokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de pneumokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar. De bacterie bevindt zich gewoonlijk in de neusholte van gezonde mensen zonder ziekteverschijnselen te geven. De pneumokok kan luchtweginfecties veroorzaken zoals oorontsteking en longontsteking. De bacterie kan ook ernstige invasieve infecties zoals bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Vaccinatie tegen pneumokokken wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma.

 • Waterkwaliteit en antibioticaresistentie

  11 mei 2017

  Het RIVM draagt door onderzoek en advies bij aan het beheersen van antibioticumresistentie en brengt in kaart hoe vaak mensen besmet raken met antibioticaresistente bacteriën.

 • Zwemwater

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo nodigt schoon zwemwater uit tot meer bewegen. Het RIVM heeft een adviserende rol en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de kwaliteit van zwemwater.

 • Drinkwater

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon. In Nederland komt water uit de kraan dat zo schoon is dat u het zonder zorgen kunt drinken. Het RIVM werkt samen met drinkwaterbedrijven en de overheid aan gezond en veilig drinkwater voor iedereen.

 • Zwembaden

  18 augustus 2017

  Het RIVM adviseert en voert wetenschappelijk onderzoek uit in zwembaden (badinrichtingen).

 • Zwemwaterenquête

  11 mei 2017

  Sinds 1990 verzamelt het RIVM gegevens over gezondheidsklachten door contact met zwemwater via een digitale enquête.

 • Stedelijk water

  11 mei 2017

  Het omgaan met water in steden kent vele uitdagingen, zoals de opvang en afvoer van grote hoeveelheden neerslag en het verzamelen en behandelen van afvalwater. Het RIVM biedt ondersteuning door het inschatten van potentiële gezondheidsrisico’s van stedelijke waterconcepten.

 • Drinkwater webpagina

  01 februari 2011

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon. In Nederland komt water uit de kraan dat zo schoon is dat u het zonder zorgen kunt drinken. Het RIVM werkt samen met drinkwaterbedrijven en de overheid aan gezond en veilig drinkwater voor iedereen.

 • Klimaatverandering en zwemwater

  07 februari 2017

  Het RIVM heeft in kaart gebracht welke micro-organismen mensen door contact met zwemwater ziek kunnen maken en in welke mate klimaatverandering daar mogelijk invloed op heeft. Klimaatfactoren, zoals temperatuur, uv-straling en neerslag, hebben invloed op de fysiologie van ziekteverwekkers. Hierdoor kunnen ziekteverwekkers door klimaatverandering sneller afsterven, beter overleven of in aantal toenemen. Dit beïnvloedt de kans dat ziekteverwekkers ziekte veroorzaken als mensen in contact komen met zwemwater.

 • Zwemwater webpagina

  01 februari 2011

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo nodigt schoon zwemwater uit tot meer bewegen. Het RIVM heeft een adviserende rol en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de kwaliteit van zwemwater.

 • Zwemwaterkwaliteit

  07 februari 2017

  Tijdens het badseizoen wordt op officiële zwemwaterlocaties de zwemwaterkwaliteit gecontroleerd. In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Buiten het badseizoen vinden geen controles plaats.

 • Materialen en chemicaliën in contact met drinkwater

  11 juni 2015

  De overheid stelt strenge eisen aan de kwaliteit van het drinkwater. Dit betekent dat er ook strenge eisen worden gesteld aan de materialen en chemicaliën die worden gebruikt bij de productie en het transport van drinkwater. De “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” en het "Drinkwaterbesluit" beschermen de kwaliteit van het drinkwater in Nederland en daarmee onze gezondheid.

 • Rotavirusvaccinatie

  08 oktober 2015

  Een infectie met het rotavirus veroorzaakt een ontsteking aan maag en darmen. Vooral jonge kinderen (6 tot 24 maanden) zijn kwetsbaar voor het rotavirus. Er is een vaccinatie beschikbaar, deze wordt gegeven via druppeltjes in de mond. Staatssecretaris Blokhuis heeft besloten dat de vaccinatie vanaf 2019 wordt aangeboden aan kinderen die het meeste risico lopen.

 • Griep en griepprik

  Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVM doet onderzoek naar griep en griepprik. Op deze website vindt u de laatste stand van zaken.

 • Griep

  17 juli 2018

  Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. In het dagelijks spraakgebruik worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden 'griep' genoemd. Deze informatie gaat uitsluitend over de echte griep (veroorzaakt door het influenzavirus).

 • HPV-vaccinatie

  28 maart 2017

  HPV is een virus dat wordt overgedragen door seksueel contact. Het kan kanker en genitale wratten veroorzaken. Baarmoederhalskanker komt het meest voor, maar HPV kan ook leiden tot kanker in vagina, anus, penis en mond- of keelholte. Er zijn meer dan honderd verschillende HPV-virussen. Er is een vaccinatie beschikbaar.

 • Hepatitis B-vaccinatie

  08 oktober 2015

  Hepatitis B is een ontsteking van de lever die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Het wordt overgedragen door contact met bloed, seksueel contact of van moeder naar kind tijdens de geboorte. Het virus kan ook leverkanker veroorzaken. Kinderen en risicogroepen krijgen een gratis vaccinatie aangeboden tegen hepatitis B.

 • Diensten en Service

  25 juli 2017

  DVP Centraal levert op afspraak RVP, NPG, NHS en PSIE producten aan de DVP Regiokantoren. Daarnaast vinden BCG, Tuberculine en spoedleveringen plaats.

 • Productinformatie PPD Tuberculine (Mantouxtest)

  30 augustus 2018
 • Producten

  15 juni 2015
 • Productinformatie en bijsluiters Kritische producten (BCG en PPD Tuberculine)

  21 december 2011

  Voor elk vaccin is een bijsluiter beschikbaar.

 • Nader gebruik hielprikmateriaal

  05 juli 2018

  Dit gedeelte van de website bevat belangrijke informatie voor onderzoekers en medisch specialisten die een verzoek willen indienen tot het nader gebruik van restant hielprikmateriaal.

 • Productinformatie en bijsluiters Kritische producten (BCG en PPD Tuberculine)

  21 december 2011

  Voor elk vaccin is een bijsluiter beschikbaar.

 • One Health

  ‘One Health’ is een interdisciplinaire samenwerking om de gezondheid van mensen, dieren en milieu te verbeteren. Om de samenwerking van verschillende disciplines te verbeteren binnen infectieziektebestrijding heeft het RIVM een One Health-portal.

 • One Health

  ‘One Health’ is een interdisciplinaire samenwerking om de gezondheid van mensen, dieren en milieu te verbeteren. Om de samenwerking van verschillende disciplines te verbeteren binnen infectieziektebestrijding heeft het RIVM een One Health-portal.

 • Ultrafijn stof

  Ultrafijn stof zijn de deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 0,1 micrometer (10.000 keer kleiner dan een millimeter) en niet met het oog te zien.

 • Ultrafijn stof

  30 augustus 2018

  Ultrafijn stof zijn de deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 0,1 micrometer (10.000 keer kleiner dan een millimeter) en niet met het oog te zien.

 • Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

  26 januari 2016

  Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die ernstige hoestbuien kan veroorzaken. Het is vooral gevaarlijk is voor jonge baby's die nog niet zijn gevaccineerd. Een goede manier om pasgeboren baby's tegen kinkhoest te beschermen is om vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestprik te geven. Vanaf 2019 krijgen alle zwangere vrouwen deze prik aangeboden.

 • Kinkhoest webpagina

  04 februari 2011
 • Zoönosen

  30 augustus 2018

  Voor de bestrijding van zoönosen werkt het RIVM samen met verschillende professionals, onder andere uit de humane en veterinaire sector.

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu