5328 resultaten voor ‘’

 • Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit webpagina

  Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is opgebouwd uit circa 350 vaste meetpunten verspreid over geheel Nederland. In het meetnet wordt de kwaliteit van het ondiep en middeldiep grondwater in Nederland vastgesteld. Daartoe kan op elk meetpunt via een permanent geïnstalleerde grondwaterput het grondwater opgepompt worden vanaf een diepte van circa 10, 15 en 25 meter onder maaiveld.

 • Preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie

  01 november 2013, PDF | 135kB
 • Zwemmersstudie RIVM

 • Bijscholing

  28 mei 2018

  Het RIVM-CvB biedt verschillende activiteiten aan om betrokken beroepsgroepen in de hielprikscreening te informeren en bij te scholen. Hier vindt u informatie over het aanbod.

 • Asplenie: Preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie

  07 september 2011
 • Landen waar het zikavirus voorkomt

  29 mei 2018
 • rivm-aco-20180515-idadwq9jz-ondertiteling

  28 mei 2018, 9kB
 • rivm-aco-20180515-idadwq9jz-ondertiteling

  28 mei 2018, 1kB
 • rivm-aco-20180515-idadwq9jz-audio

  28 mei 2018, MP3 | 2MB
 • Zwangerschap en infectieziekten

  Een aantal infectieziekten vormt een specifiek risico voor de zwangere vrouw, het ongeboren kind of de pasgeborene.

 • App Tekenbeet

  07 april 2014

  Het RIVM heeft de app 'Tekenbeet' ontwikkeld. Deze app is gratis te downloaden in de Google Play Store. Met deze app kunnen mensen (ook buiten, zonder internetverbinding!) opzoeken hoe teken eruit zien en wat je moet doen om teken correct en snel te verwijderen.

 • Antibioticaresistente bacteriën in open water: onderzoek bij zwemevenementen

  08 augustus 2017

  In de afgelopen jaren worden in Nederland steeds meer zwemevenementen gehouden in grachten, singels, rivieren of ander zogenaamd ‘open water’. Bijvoorbeeld City Swims of zwemwedstrijden. In open water kunnen darmbacteriën zitten, waaronder bacteriën die ongevoelig zijn (resistent) voor antibiotica. Deze darmbacteriën zijn meestal ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar kunnen wel gevaarlijk zijn voor kwetsbare mensen, zoals ziekenhuispatiënten.

 • rivm-aco-20180515-idadwq9jz-web-hd

 • Zwangerschap en infectieziekten webpagina

  18 januari 2011

  Een aantal infectieziekten vormt een specifiek risico voor de zwangere vrouw, het ongeboren kind of de pasgeborene.

 • Asielzoekerscentra

  Voor de betreffende richtlijn, zie het kader rechts op het scherm.

 • Gereduceerd stikstofdepositie (NHx) 2030 zipbestand

  17 mei 2018, 422kB
 • NH3 concentratie 2030 zipbestand

  17 mei 2018, 422kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van ammoniak (NH3) voor het jaar 2030 behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • Q&A Meten en rekenen

  03 augustus 2017

  Het RIVM geeft antwoord op veelgestelde vragen over de metingen en berekeningen die worden uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar ultrafijn stof rond Schiphol.

 • Meten en rekenen

  03 augustus 2017

  Voor het onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof is informatie nodig over de blootstelling van omwonenden van Schiphol aan ultrafijn stof. Het RIVM, de GGD Amsterdam en TNO (voorheen ECN) voeren metingen uit naar ultrafijn stof op verschillende locaties en afstanden van Schiphol. Met de metingen wordt de bijdrage van luchtvaart aan de concentraties ultrafijn stof in kaart gebracht. De metingen zijn in de zomer van 2017 gestart en duren ongeveer een jaar. Metingen zijn nodig om met een rekenmodel de concentraties ultrafijn stof in de lucht op meerdere locaties en onder verschillende omstandigheden.

 • Publicatie juni 2018: Onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties

  04 juni 2018
 • Locatiebezoek unieke meetopstelling ultrafijn stof

  27 februari 2018

  Maandag 19 februari was er een uniek moment om de meetapparatuur voor ultrafijn stof te bekijken. Alle meetapparatuur voor het onderzoeksproject “Gezondheidsrisico’s ultrafijn stof rond Schiphol” stond bij elkaar op één meetlocatie (Hoofddorp-Hoofdweg) voor vergelijkende metingen.

 • Potentieel zuurdepositie 2020 zipbestand

  23 mei 2018, 446kB
 • Potentieel zuurdepositie 2025 zipbestand

  23 mei 2018, 446kB
 • Potentieel zuurdepositie 2030 zipbestand

  23 mei 2018, 448kB
 • versie 10 voor het verslag presentatie minisymposium

  29 mei 2018, PPT | 3MB
 • Uitnodigingsbrief belevingsthermometer

  28 mei 2018, PDF | 68kB
 • Belevingsthermometer

  De overheid werkt dagelijks aan een gezond en veilig Nederland, zodat inwoners zich ook gezond en veilig voelen. Hoe mensen veiligheid beleven, is per persoon anders. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een vragenlijst om in kaart te brengen hoe veilig mensen zich voelen in hun woonomgeving.

 • Uitslag bevolkingsonderzoek darmkanker niet verstuurd

  24 mei 2018
 • Onderwerp binnenmilieu

  29 mei 2018
 • Toolkit Binnenmilieu

  De onderwerpen schimmel en vocht, koolmonoxide, kwik, lood in drinkwater en asbest in gebouwen komen aan bod.

 • zwangerschap-kc_27430710 (4)

  29 mei 2018, PDF | 377kB
 • Zwangere vrouwen

  07 februari 2018
 • poster-transmissiedag1

  29 mei 2018
 • JELSHOFF Artikel definitief 9112017 18u11 met verbeteringen erna

  29 mei 2018, DOCX | 65kB
 • Trends in de nutriëntconcentraties van het Basismeetnet

  24 mei 2018

  Trendlijnen waterkwaliteit stikstof en fosfor voor het uitspoelende water en het slootwater in het Basismeetnet

 • Veelgestelde vragen

  20 mei 2011
 • Counseling

  22 februari 2017

  De verloskundig zorgverlener vraagt aan elke zwangere of ze informatie wil over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en/of het SEO. Zo ja, dan volgt een counselingsgesprek. Dit gesprek heeft als doel een zwangere een geïnformeerde keuze te kunnen laten maken.

 • Informatiematerialen

  22 februari 2017

  Een overzicht van alle informatiematerialen voor het publiek en professionals.

 • Bloedonderzoek zwangeren: voor professionals

  16 december 2011

  De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw bloedonderzoek aangeboden krijgt in het eerste verloskundig consult (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap). De screening is erop gericht een aantal ernstige ziektes bij ongeboren en pasgeboren kinderen te voorkomen.

 • Algemene vragen en antwoorden belevingsthermometer

  28 mei 2018
 • Vraag en antwoord Eenheid van Taal - ABR

  01 juni 2018
 • Eenheid van Taal in antibioticaresistentie (ABR)

  15 januari 2018

  Eenheid van Taal in ABR is een gezamenlijk project van Nictiz, NVMM en RIVM. Het doel van dit project is om de uitwisseling van informatie tussen medisch microbiologische laboratoria (MML’s) te verbeteren en te versnellen, zowel onderling als ook met de landelijke monitoring- en surveillancesystemen van het RIVM. Om dit te realiseren is een gemeenschappelijke taal ontwikkeld in de vorm van een gestandaardiseerde codelijst. Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken nodig en aanpassingen aan systemen. In een pilot wordt hiervoor een blauwdruk ontwikkeld.

 • Onderzoek naar chroom-6-houdende verf op treinen van NS

  01 juni 2018

  Het RIVM coördineert het onderzoek naar chroom-6-houdende verf op treinen van NS.

 • Informatiepunt Chroom-6 NedTrain/NS

  01 juni 2018

  Bij het onafhankelijke CAOP is een informatiepunt opgezet. Alle (oud-)medewerkers, ook uitzendkrachten en zzp’ers, kunnen bij dit informatiepunt terecht met vragen.

 • Publicaties Overig

  15 september 2011

  Overige publicaties die te maken hebben met voedselconsumptiepeilingen staan hieronder weergegeven.

 • Wat is antibioticaresistentie

  22 januari 2013

  Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer beter te worden zijn soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden (resistent). En dan werken de antibiotica niet meer. We noemen dat antibioticaresistentie.

 • Antibioticaresistentie

  Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. We noemen dat resistentie. Hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen.

 • Nieuwsbrief Samen Meten

  31 mei 2018

  Het RIVM werkt samen met iedereen die bijdraagt aan nieuwe manieren om het milieu te meten. Steden, burgers en bedrijven brengen steeds vaker zelf het milieu in kaart. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologie maakt dit mogelijk. Het RIVM brengt partijen bij elkaar om samen het milieumeetnet van de toekomst vorm te geven. In deze nieuwsbrief leest u hoe dit meetnet steeds verder vorm krijgt. Heeft u zelf nieuws of vragen? Neem dan contact op met innovatie.milieumonitoring@rivm.nl.

 • WaterSNIP

  16 mei 2018

  WaterSNIP is een acroniem voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Het is het innovatieprogramma binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) van het RIVM. Op dit moment worden in het LMM jaarlijks duizenden chemische analyses in het lab verricht op monsters die in het veld zijn genomen. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen door en komen er steeds meer mogelijkheden om automatisch de milieukwaliteit te meten met sensoren.

 • Bacteriofagen webpagina

  23 mei 2018

  Bacteriofagen zijn hele kleine virussen die bacteriën kunnen doden. Ze komen overal voor waar bacteriën zijn, zoals op onze huid en in ons darmstelsel. Net als antibiotica zouden ze kunnen worden ingezet om infecties te behandelen bij mensen. Maar het is een ingewikkeld proces.

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu