5185 resultaten voor ‘’

 • Actueel

  30 november 2016
 • CleaR: project voor schone recycling van materialen

  21 maart 2018

  Binnen het CleaR project werken RIVM en BiPRO (onderdeel van Ramboll) samen aan een raamwerk voor het bepalen van de aanpak van zorgwekkende stoffen in afval en hergebruikt materiaal. Het raamwerk zal helpen bij het bepalen van de negatieve effecten van deze stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu.

 • Referentiecijfers Prevalentieonderzoek ziekenhuizen

  25 maart 2013

  De referentiecijfers van de PREZIES-module Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen bevatten resultaten over de periode 2014 t/m 2016. In een apart document zijn de resultaten over de periode maart 2007 tot en met oktober 2014 opgenomen.
  De landelijke jaarcijfers bevatten resultaten over dat betreffende jaar.

 • Stand van zaken griep

  21 maart 2014

  Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus in het seizoen 2017/2018. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

 • Monitoring sterftecijfers Nederland webpagina

  23 januari 2014

  Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBS. Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen. In het verleden zijn er pieken in de totale sterfte te zien bij koude- en hittegolven en bij uitbraken van infectieziekten, zoals griep.

 • Verschil in nitraatconcentratie tussen gras en mais op zandgrond

  11 januari 2018

  In het LMM onderzoeken we onder andere de verschillen in nitraatconcentraties bij verschillende gewassen. Zo blijkt bij zandpercelen dat de nitraatconcentratie onder maisland ongeveer twee keer zo hoog is als onder grasland. Dit komt onder andere door de hoge denitrificatie in de graszode. Ook ligt het maisland in het najaar enige tijd braak, na de oogst spoelt niet benutte stikstof uit meststoffen gemakkelijk uit.

 • Materiaalverzameling PIENTER-onderzoek

  18 november 2015
 • Informatie voor onderzoekers

  08 februari 2018

  Het PIENTER-onderzoek wil zijn onderzoeksresultaten en afgenomen materialen beschikbaar stellen voor ander infectieziekten-gerelateerd wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers die belangstelling hebben om samen te werken kunnen hier zien welke data al beschikbaar zijn.

 • Uitvoering

  11 mei 2011

  De aanpak van de bemonstering in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid kent vele facetten. Veel van deze zaken zijn vastgelegd in werkprocedures. Van belang zijn in ieder geval de volgende punten.

 • Protocol Nitrachek zorgt voor betrouwbare resultaten

  11 januari 2018

  Met de gestandaardiseerde Nitrachek is het mogelijk direct de vragen van onze deelnemers te beantwoorden over de nitraatconcentraties per meetpunt.

 • Het belang van het vastleggen van de Methoden en Procedures

  23 januari 2018

  Waarom schrijven we een rapport over de Methoden en Procedures van het LMM over 2011-2014 dat pas in 2017 uitkomt?

 • Zandregio

  Informatie over de monsterneming in de Zandregio.

 • Folders pre- en neonatale screeningen

  23 juli 2014

  Een overzicht van folders en de vertalingen van de folders pre- en neonatale screeningen.

 • Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

  26 januari 2016

  Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die ernstige hoestbuien kan veroorzaken. Het is vooral gevaarlijk is voor jonge baby's die nog niet zijn gevaccineerd of nog onvoldoende prikken hebben gehad. Een goede manier om pasgeboren baby's tegen kinkhoest te beschermen is door het vaccineren van zwangere vrouwen.

 • Geslotenboorgatmethode

  Uitleg van de geslotenboorgatmethode.

 • Contact

  07 maart 2016
 • Openboorgatmethode

  Uitleg van de openboorgatmethode.

 • PIENTER-onderzoek

  Is de Nederlandse bevolking goed genoeg beschermd tegen infectieziekten? Om daar achter te komen is het Pienter-project opgezet. In 2016/2017 is voor de derde keer binnen dit project een landelijk onderzoek naar de afweer tegen infectieziekten gedaan. Van vele infectieziekten is in dit onderzoek de seroprevalentie bestudeerd en gerelateerd aan risicofactoren.

 • Vaccinaties

  Vaccinaties beschermen mensen tegen ernstige infectieziekten. In Nederland worden de meeste vaccinaties kosteloos aangeboden door de overheid, zoals voor baby's en kinderen. Maar er zijn ook andere. Hieronder vindt u het overzicht.

 • Vaccinaties op maat

  In Nederland worden de meeste vaccinaties gratis aangeboden door de overheid. Zo is er het Rijksvaccinatieprogramma, voor baby's en kinderen, en de Griepprik. Deze vaccinaties geven bescherming, maar zijn ook bedoeld om epidemieën te voorkomen. Er zijn ook vaccinaties die niet gratis worden aangeboden, maar waar u wel voor kunt kiezen. Dit zijn extra vaccinaties die op maat kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld tegen rotavirus of gordelroos. Een overzicht hiervan vindt u op deze pagina.

 • Grondwater

  Uitleg van verschillende methoden om grondwater te bemonsteren

 • Nanoparticles induce dermal and intestinal innate immune system responses in zebrafish embryos

  19 maart 2018, PDF | 3MB
 • Nanotechnologie

  Nanotechnologie maakt het werken met materialen van hele kleine afmetingen mogelijk. Materie kan bij afmetingen op nanometer -schaal bijzondere eigenschappen krijgen. Niet-geleidende stoffen worden geleidend, ondoorzichtige materialen transparant. Nanotechnologie kent vele toepassingsgebieden, van consumentenproducten tot medische toepassingen en van energiebronnen tot waterzuivering en biedt daardoor maatschappelijke en economische kansen. Over de risico’s is nog weinig bekend.

 • Informatie voor professionals

  09 september 2011

  Op deze pagina vindt u documenten over influenza en griepvaccinatie voor professionals.

 • WBO-aanvraagformulier

  23 maart 2018, PDF | 15kB
 • Overzicht screeningsprojecten hepatitis B en hepatitis C in Nederland

  23 maart 2018
 • WBO-vergunningsplichtig bevolkingsonderzoek

  23 maart 2018, PDF | 46kB
 • Drainmetingen met SorbiCells

  In samenwerking met Deltares onderzoekt het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu de mogelijkheden om met SorbiCells nutriëntvrachten uit drains te meten.

 • Drain- en greppelwater

  Bij de bemonstering van het drainwater onderscheiden we boven-water drains en onder-water drains. Daarnaast onderzoeken we alternatieve methoden.

 • Informatiemateriaal & links

  05 december 2017

  Op deze pagina treft u informatiemateriaal van zusterorganisaties, GGD'en, patiëntenverenigingen en stichtingen aan.
  Het RIVM is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina's

 • Bodemvocht

  Hoe bemonsteren we het bodemvocht?

 • Reservoirbuismethode

  Uitleg van de reservoirbuismethode

 • Oppervlaktewater

  Hoe bemonsteren we het oppervlaktewater?

 • Monsternemingsmethoden

  Methoden voor de verschillende watertypen

 • Video bemonstering in de lössregio

  Video van de veldwerkzaamheden voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid in de lössregio

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu