5369 resultaten voor ‘’

 • Folder Doe mee, bescherm je tegen hepatitis B

  29 juni 2015, PDF | 299kB
 • Folder Doe mee, bescherm je tegen Hepatitis B (met snijtekens)

  07 juli 2015, PDF | 1MB
 • Folder Doe mee, bescherm je tegen hepatitis B tekstversie

  29 juni 2015, DOCX | 173kB
 • KIR_NANO_TG_voor digitale verspreiding

  08 september 2016, PDF | 234kB
 • KIR_NANO_TG_spread

  08 september 2016, PDF | 271kB
 • CAROLA 1.0.0.52 Release Notes

  12 juni 2013, PDF | 221kB
 • LMM-nieuws april 2011

  03 mei 2011, PDF | 490kB

  Nieuwsbrief LMM-nieuws april 2011 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • LMM-nieuws december 2008

  03 mei 2011, PDF | 4MB

  Nieuwsbrief LMM-nieuws december 2008 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • LMM-nieuws augustus 2009

  03 mei 2011, PDF | 264kB

  Nieuwsbrief LMM-nieuws augustus 2009 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • LMM-nieuws maart 2010

  03 mei 2011, PDF | 715kB

  Nieuwsbrief LMM-nieuws maart 2010 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • LMM-nieuws maart 2009

  03 mei 2011, PDF | 469kB

  Nieuwsbrief LMM-nieuws maart 2009 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • LMM-nieuws juli 2010

  03 mei 2011, PDF | 745kB

  Nieuwsbrief LMM-nieuws juli 2010 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • LMM-nieuws november 2009

  03 mei 2011, PDF | 1MB

  Nieuwsbrief LMM-nieuws november 2009 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • LMM-nieuws december 2010

  03 mei 2011, PDF | 450kB

  Nieuwsbrief LMM-nieuws december 2010 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • LMM-nieuws januari 2012

  11 januari 2012, PDF | 519kB

  Nieuwsbrief LMM-nieuws januari 2012 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • LMM-nieuws juni 2012

  07 juni 2012, PDF | 632kB
 • LMM-nieuws februari 2013

  05 maart 2013, PDF | 2MB
 • LMM-nieuws november 2013

  19 december 2013, PDF | 1MB
 • LMM-nieuws november 2012

  04 december 2012, PDF | 1MB
 • LMM-nieuws juli 2011

  24 augustus 2011, PDF | 601kB

  Nieuwsbrief LMM-nieuws juli 2011 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • LMM-nieuws juli 2013

  08 augustus 2013, PDF | 487kB
 • LMM-nieuws december 2014

  07 januari 2015, PDF | 593kB
 • LMM-nieuws augustus 2015

  19 augustus 2015, PDF | 710kB
 • LMM-nieuws november 2015

  09 december 2015, PDF | 703kB
 • LMM-nieuws augustus 2014

  27 augustus 2014, PDF | 1MB
 • LMM-nieuws april 2015

  28 april 2015, PDF | 670kB
 • LMM-nieuws maart 2014

  01 april 2014, PDF | 1MB
 • LMM-Nieuws augustus 2016

  26 september 2016, PDF | 928kB
 • LMM e-nieuws april 2015

  26 september 2016, PDF | 382kB
 • LMM e-nieuws december 2015

  26 september 2016, PDF | 760kB
 • LMM e-nieuws juni 2016

  26 september 2016, PDF | 617kB
 • LMM-nieuws mei 2016

  09 juni 2016, PDF | 749kB

  LMM-nieuws mei 2016

 • LMM e-nieuws juli 2015

  26 september 2016, PDF | 236kB
 • LMM e-nieuws juli 2014

  26 september 2016, PDF | 576kB
 • Draaiboek hoofdluis op locatie vluchtelingen

  28 oktober 2015, PDF | 215kB
 • Binnenmilieu in scholen en kindercentra

  17 februari 2011

  Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen vaak onder de maat is. Een ongezond binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen beïnvloeden.

 • Chemische stoffen in huisstof

  14 februari 2011

  Mensen worden via huisstof aan chemische stoffen blootgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om lood, cadmium, weekmakers en vlamvertragers.

 • Metalen

  14 februari 2011

  Metalen zoals lood, arseen en cadmium kunnen in huisstof voorkomen en een risico voor de gezondheid vormen.

 • Vlamvertragers

  16 februari 2011

  Vlamvertragers vertragen de verbranding van materiaal, en voorkomen daardoor ongevallen bij brand. Er bestaan verschillende soorten vlamvertragers. Veelgebruikte vlamvertragers zijn de gebromeerde vlamvertragers. Deze worden onder andere toegepast in textiel, kabels, meubels en elektronica.

 • Weekmakers

  16 februari 2011

  Ftalaten zijn weekmakers die onder meer gebruikt worden in plastic, behang, meubels, kleding, speelgoed en in cosmeticaproducten. Hierdoor worden de producten flexibel. Ftalaten kunnen in het lichaam komen via voeding, water en huisstof.

 • Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)

  17 februari 2011

  Het belangrijkste toxicologische effect van PAK’s is kanker. Bij hoge concentraties kunnen PAK’s ook negatieve effecten op de huid hebben en oog- en slijmvliesirritaties veroorzaken.

 • Elektromagnetische velden

  17 februari 2011

  Binnenshuis kunnen EMV ontstaan door elektrische installaties buitenshuis zoals hoogspanningslijnen, door bedrading in huis en door het gebruik van elektrische apparatuur binnenshuis.

 • Radon

  17 februari 2011

  Radon is een radioactief edelgas dat van nature overal voorkomt. Als radon vervalt, ontstaat er een serie kortlevende vervalproducten die allemaal radioactief zijn. Deze vervalproducten zijn niet gasvormig en hechten zich daarom aan stofdeeltjes (aërosolen). Als die worden ingeademd kunnen ze achterblijven in de luchtwegen en daar straling afgeven.

 • Thermisch comfort

  17 februari 2011

  Thermisch comfort is de mate waarin men tevreden is over het thermisch binnenklimaat van een gebouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘het warm of koud hebben’ en om tocht en hinder van koude vloeren.

 • Ventilatie

  17 februari 2011

  Ventilatie is het proces waarbij ‘verse’ lucht van buiten naar binnen wordt toegevoerd en ‘gebruikte’ lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. Voldoende ventilatie voorkomt dat stoffen zich ophopen in het binnenmilieu.

 • Koolmonoxide (CO)

  17 februari 2011

  Per jaar overlijden in Nederland ongeveer 10 mensen aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging en worden ongeveer 150 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Wanneer de koolmonoxidebron tijdig weggehaald wordt, kan het lichaam zich meestal weer herstellen.

 • Verbrandingsproducten

  17 februari 2011

  Verbrandingsproducten komen in het binnenmilieu terecht door het gebruik van bijvoorbeeld een open haard, kachel, afvoerloze geiser, kaarsen, gasfornuis, of door roken van de bewoners. Meestal zijn de concentraties van deze stoffen binnenshuis laag.

 • Stikstofdioxide (NO2)

  17 februari 2011

  Blootstelling aan NO2 kan mogelijk luchtwegklachten en -aandoeningen veroorzaken of verergeren. Resultaten van studies naar de gezondheidseffecten van NO2 in het binnenmilieu zijn inconsistent.

 • Bronnen van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)

  17 februari 2011

  PAK’s zijn een groep organische stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding. Ze worden bijvoorbeeld gevormd bij het aanbranden van eten (barbecuen), het stoken van houtkachels en open haarden en ze zitten in sigarettenrook.

 • Fijn stof

  17 februari 2011

  De belangrijkste bron van fijn stof (vooral PM10; particulate matter met een deeltjesgrootte van circa 10 micrometer) in het binnenmilieu is tabaksrook. Daarnaast is fijn stof afkomstig uit de open haard, van bakken en braden en stofzuigen.

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu