4173 resultaten voor ‘’

 • Infographic tuberculose kerncijfers Nederland 2017

  18 maart 2018, PDF | 345kB
 • Infographic tuberculose kerncijfers Nederland 2017

  18 maart 2018
 • Sustainable Development Goals and RIVM

  09 februari 2017

  Promoting public health and caring for the climate and the human environment is embedded in our organisation’s DNA. It is only logical for RIVM to want to contribute to the Global Goals. We do so by providing independent advice supported by scientific research and by developing expertise and tools for application in actual practice.

 • Steeds minder tbc-patiënten in Nederland

  18 maart 2018

  In 2017 daalde het aantal tbc-patiënten in Nederland voor het eerst sinds de eerste registratie in 1950 onder de 800 tbc-patiënten (787). Dat is 11% minder dan in 2016. 463 tbc-patiënten hadden longtuberculose, waarvan 203 de meest besmettelijke vorm (open tuberculose). Bij de overige 324 patiënten presenteerde de tbc zich buiten de longen.
  Dit blijkt uit de kerncijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Infographic Kerncijfers 2017

  19 maart 2018, PDF | 345kB

  Infographic Kerncijfers 2017

 • Drink- en zwemwater

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon en nodigt schoon zwemwater uit tot meer bewegen. Het RIVM werkt aan schoon en gezond water voor iedereen.

 • Veiligstelling drinkwater taak van overheden en drinkwaterbedrijven

  19 maart 2018

  Krijgt een chemische fabriek wel of geen vergunning om afvalwater te lozen en welke voorwaarden gelden daarbij? Waar kunnen woningen gebouwd worden of mag een nieuw bedrijventerrein komen? Gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten wegen verschillende belangen af wanneer ze hierover beslissen, en drinkwater moet daarbij hoog op de agenda staan. Er zijn allerlei instrumenten die ervoor moeten zorgen dat overheden deze afweging zorgvuldig maken. Maar zelfs als álle regels, bepalingen en normen worden toegepast, kan een gevaar of risico voor de drinkwatervoorziening over blijven. Daarom staat in de Drinkwaterwet dat overheden en drinkwaterbedrijven moeten zorgen voor een veilige drinkwatervoorziening. De wet laat echter open hoe die zorgplicht kan of moet worden ingevuld. Daarvoor is er nu het informatieblad ‘Zorgplicht Drinkwater, Wat betekent dit voor u?’. RIVM stelde het informatieblad op voor overheden inclusief waterschappen en Rijkswaterstaat, in opdracht van de vereniging van waterbedrijven Vewin en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 • Kerncijfers

  27 juni 2013

  Kerncijfers

 • Publicaties dr. P.C.J.I. (Peter) Schielen

  12 december 2012

  Publicaties van Peter Schielen, hoofd referentielaboratorium pre- en neonatale screening bij het centrum voor Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance(IDS) van het RIVM.

 • Nevenfuncties dr. P.C.J.I. (Peter) Schielen

  12 december 2012

  Een selectie uit de nevenfuncties van Peter Schielen, hoofd referentielaboratorium pre- en neonatale screening bij het centrum voor Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratium Surveillance (IDS).

Home / Zoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu