3454 resultaten voor ‘Q-koorts’

 • Kosteneffectiviteit van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts

  19 december 2017
 • Q-koorts

  29 juli 2014
 • Promotie: Nederlandse Q-koortsepidemie in 'One Health'-context

  17 april 2018

  Vandaag promoveert Barbara Schimmer aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift ‘ De Q-koortsepidemie in Nederland in een ‘ One Health’-context’. Het proefschrift bevat epidemiologische studies die zijn uitgevoerd tijdens de Q-koortsepidemie van 2007-2010. In die periode zijn ongeveer 4.000 patiënten gemeld met acute Q-koorts veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. In de studies zijn verschillende uitbraken en doelgroepen onderzocht en is onderzoek gedaan naar de bron van de infecties. Naast kennis over risicofactoren bij het oplopen van een infectie met de Q-koortsbacterie bij mens en dier leveren deze studies ook kennis over preventiemaatregelen op. Zo zou een Q-koortsvaccinatie serieus overwogen moeten worden bij beroepsgroepen die een hoog risico hebben om een C. burnetii-infectie tijdens hun werkzame leven op te lopen.

 • Q-koorts

  25 februari 2010
 • Q-koorts

  Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Tussen 2007-2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland.

 • Q-koorts en grofwild

  11 februari 2011
 • Arbeidsomstandigheden en Q-koorts

  12 november 2010, PDF | 94kB

  M.Loo en K. Heimeriks

 • Kerngebied Q-koorts

  30 maart 2011, PDF | 52kB
 • Arbeidsomstandigheden en Q-koorts

  12 november 2010

  Tijdens beroepsuitoefening kan men met bijzondere situaties te maken krijgen waarbij het risico op een besmetting met Coxiella burnetii groter is dan in het normale maatschappelijke verkeer. Werkgevers zijn verplicht maatregelen te nemen om blootstelling aan biologische agentia door werknemers en derden te voorkomen. Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) integreert, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) steeds meer zaken op het gebied van werknemersgezondheid en infectieziektebestrijding en heeft in samenwerking met verschillende partners voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.

 • Verpleegkundig stappenplan Q-koorts

  09 maart 2011, PDF | 117kB

Home / Zoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu