52811 resultaten voor ‘’

 • Infectieziekten Bulletin

  24 juni 2015

  Het Infectieziekten Bulletin is een digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Het houdt professionals op het gebied van de infectieziektebestrijding op een laagdrempelige, maar wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte van (achtergronden bij) relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.

 • Veelgestelde vragen over de wijziging in het vaccinatieschema HPV vanaf januari 2014

  27 januari 2014
 • Wijziging HPV-vaccinatieschema: 1 prik minder

  26 februari 2014

  Voortaan krijgen meisjes 2 vaccinaties tegen humaan papillomavirus (HPV) in plaats van 3. Uit onderzoek door de fabrikant GlaxoSmithKline is gebleken dat 2 vaccinaties met Cervarix even goede bescherming geven als 3, op voorwaarde dat meisjes de eerste vaccinatie krijgen voor hun 15e verjaardag, Voor meisjes van 15 jaar en ouder blijven 3 doses nodig.

 • Mijd de mijt

 • Publicatie juni 2018: Onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties

  04 juni 2018
 • Q&A Meten en rekenen

  03 augustus 2017

  Het RIVM geeft antwoord op veelgestelde vragen over de metingen en berekeningen die worden uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar ultrafijn stof rond Schiphol.

 • Locatiebezoek unieke meetopstelling ultrafijn stof

  27 februari 2018

  Maandag 19 februari was er een uniek moment om de meetapparatuur voor ultrafijn stof te bekijken. Alle meetapparatuur voor het onderzoeksproject “Gezondheidsrisico’s ultrafijn stof rond Schiphol” stond bij elkaar op één meetlocatie (Hoofddorp-Hoofdweg) voor vergelijkende metingen.

 • Meten en rekenen

  03 augustus 2017

  Voor het onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof is informatie nodig over de blootstelling van omwonenden van Schiphol aan ultrafijn stof. Het RIVM, de GGD Amsterdam en TNO (voorheen ECN) voeren metingen uit naar ultrafijn stof op verschillende locaties en afstanden van Schiphol. Met de metingen wordt de bijdrage van luchtvaart aan de concentraties ultrafijn stof in kaart gebracht. De metingen zijn in de zomer van 2017 gestart en duren ongeveer een jaar. Metingen zijn nodig om met een rekenmodel de concentraties ultrafijn stof in de lucht op meerdere locaties en onder verschillende omstandigheden.

 • Studie basisschoolkinderen

  19 juni 2018

  In december 2017 is een onderzoek gestart naar de effecten van ultrafijn stof op kinderen van scholen in de buurt van Schiphol. De vraag is welke effecten ultrafijn stof heeft op de longen van kinderen na inademing. Tweehonderd kinderen tussen 7 en 11 jaar in de omgeving van Schiphol doen aan dit onderzoek mee.

 • Onderzoek gezondheidsrisico’s ultrafijn stof rond Schiphol

  19 juni 2018

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar ultrafijn stof rondom de luchthaven Schiphol. Er wordt gekeken naar de blootstelling van omwonenden en het effect hiervan op hun gezondheid. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar tot medio 2021.

Home / Zoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu