tekst

handen wassen onder de kraan

Het LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) is een onderdeel van het Centrum Infectieziektenbestrijding  van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst  en wordt diverse keren per jaar digitaal verspreid.