body

Biotechnologie petrischaaltje

De ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie gaan momenteel razend snel. Synthetische biologie, het schrijven en lezen van DNAdeoxyribonucleic acid, genome editing en bioinformatica zijn slechts een greep van technologieën die nieuwe mogelijkheden bieden voor bijvoorbeeld diagnostiek of duurzame milieutoepassingen. Met de nieuwsbrief ‘Moderne Biotechnologie’ informeert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu u over deze nieuwe ontwikkelingen.