Advies over een optimaal programma van prenatale screening, in het licht van de recente wetenschappelijke ontwikkelingen.