AERIUS is het rekeninstrument voor de leefomgeving. AERIUS bestaat uit meerdere producten, elk gericht op een specifieke gebruikerstaak. 

AERIUS is het rekeninstrument voor de leefomgeving. AERIUS bestaat uit meerdere producten, elk gericht op een specifieke gebruikerstaak. 

AERIUS Calculator

AERIUS Calculator berekent de emissie van stikstof als gevolg van economische activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden.
-Naar AERIUS Calculator

AERIUS Register

AERIUS Register werd door de bevoegde gezagen gebruikt voor de vergunningverlening onder het PAS. Register werd gebruikt voor het beheren van (de uitgifte van) de ontwikkelingsruimte en was daarmee als het ware het huishoudboekje van het PAS.
-Naar AERIUS Register

AERIUS Monitor

Met AERIUS Monitor werden in het PAS de uitvoering en resultaten van het PAS gevolgd. Op dit moment wordt geïnventariseerd wanneer en in welke vorm Monitor weer beschikbaar komt.   
-Naar AERIUS Monitor

AERIUS Scenario

AERIUS Scenario ondersteunt de ontwikkeling van beleid en ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies. Via Scenario kan ook AERIUS Connect aangestuurd worden.
-Naar AERIUS Scenario

AERIUS Extra

AERIUS Extra is het platform voor de ontwikkeling van kennis en tools voor het gebruik van AERIUS. Met Extra ondersteunt en stimuleert het AERIUS team ontwikkeling van tools door externe partijen en gezamenlijke kennisontwikkeling met en door gebruikers. Resultaten worden zoveel mogelijk vrij beschikbaar gesteld.
-Naar AERIUS Extra

AERIUS Connect

AERIUS Connect ondersteunt rechtstreeks verkeer van data tussen AERIUS en andere IT-systemen, zonder tussenkomst van een gebruikersschil. Daarnaast bestaat Connect uit het informatiemodel IMAER dat het formaat van de uitgewisselde data beschrijft en de Connect Webservice.
-Naar AERIUS Connect