In opdracht van het RIVM heeft GL Noble Denton een inventarisatie uitgevoerd naar de bruikbaarheid van verschillende databases voor het afleiden van faalfrequenties voor bovengrondse aardgasleidingen. Daarbij is ingezoomd op het gebruik van databases van aardgastransportleidingen.