Integrale aanpak van Zoönosen Aanhaken en haken aan One Health

11 december 2018 | RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Bilthoven

Het symposium is voor iedereen die geïnteresseerd is in zoönosen en One Health, zoals GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-artsen, milieudeskundigen/ecologen, dierenartsen, infectieziektedeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, huisartsen, verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmedewerkers, planologen, epidemiologen, biologen enzovoorts.

Meer informatie over het programma en aanmelden