De cursus is bedoeld voor alle aios Medische Microbiologie vanaf het 2e jaar van de opleiding. Er kan een beperkt aantal veterinaire microbiologen in opleiding geplaatst worden.

Inschrijven kan niet meer, de cursus is vol.

Ongeveer een maand voor aanvang van de cursus stuurt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu u een factuur. Uw inschrijving is definitief als uw betaling is ontvangen. De prijs bedraagt €1.000,00

Max. aantal deelnemers: 20

Voor vragen kunt terecht bij ids-secretariaat@rivm.nl