diverse vogels

Symposium Plat4m-2Bt-psittacosis: an integrated human-veterinary approach

Voor iedereen die geïnteresseerd is in psittacose, Chlamydiae, 'One Health´, zoönosen, dierziektebestrijding, infectieziektebestrijding en interdisciplinaire samenwerking.

Met plezier presenteren wij in dit ´One Health´-symposium de resultaten van het onderzoeksproject Plat4m-2Bt-psittacosis.

Programma en informatie over inschrijven volgt.