diverse vogels

Symposium Plat4m-2Bt-psittacosis: an integrated human-veterinary approach

Voor iedereen die geïnteresseerd is in psittacose, Chlamydia, 'One Health´, zoönosen, dierziektebestrijding, infectieziektebestrijding en interdisciplinaire samenwerking.

Met plezier presenteren wij in dit ´One Health´-symposium de resultaten van het onderzoeksproject Plat4m-2Bt-psittacosis.

Programma

Dagvoorzitter: Hendrik-Jan Roest (Ministerie van LNVMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

9.00 Inloop met koffie
9.30

Welkom 
Inleiding Chlamydia | Yvonne Pannekoek (AUMC)
One Health in practice | Joke van der Giessen (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

10.30

Kliniek en diagnostiek bij mens en dier                    
Kliniek, PCRpolymerase chain reaction en typering mens | Edou Heddema  (Zuyderland Ziekenhuis)
PCR en typering dier | Fimme van der Wal (WBVRWageningen Bioveterinary Research)

11.00 Koffie/thee
11.30

Epidemiologie bij dier en mens
Chlamydia bij pluimvee | Jeanet van der Goot (WBVR)
Chlamydia bij gezelschapsdieren | Marloes Heijne (WBVR)
Psittacose bij de mens | Wim van der Hoek (RIVM)

12.30 Lunch
13.15 Wrap up[
13.30

Bronopsporing en bestrijding
Samenwerking NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit-GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst | Mauro de Rosa (NVWA)
Resultaten  Bronopsporingstool| Frederika Dijkstra (RIVM)
Clusters  van psittacose | Margreet te Wierik (RIVM)
Evaluatie bronopsporingstool voor GGD en NVWA | Ariene Rietveld (GGD Hart voor Brabant/RACRegionale Arts Consulenten)

14.30

New Tools 2-Btbloedtransfusie-zoonoses
Moleculair Platform en typingtool Psittacose | Annelies Kroneman (RIVM)
Implementatie Moleculair Platform en Bronopsporingstools | Margreet te Wierik/Annelies Kroneman (RIVM)
Toepassing Moleculair Platform in One Health setting | Joke van der Giessen (RIVM)

15.30 Discussie
16.00

Borrel

 

Logo Plat4m2BT Psittacosis

 

 

Samenwerkende partners

   
    
  
    
Logo Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit