Op 22 mei 2019 wordt de vierde editie van de Netwerkdag Omgevingsveiligheid door het Centrum Veiligheid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu georganiseerd.

Kennis opfrissen, kennis opdoen en leren van elkaar staan op deze dag centraal. De dag is vooral bedoeld voor nieuwsgierige professionals die te maken hebben met het werk van het RIVM op het gebied van omgevingsveiligheid (externe veiligheid). De RIVM Netwerkdag Omgevingsveiligheid past in de traditie van het RIVM om regelmatig beroepsgroepen uit te nodigen en kennis te delen.

 

Boeiend programma!

Maarten van Schie van het Planbureau voor de Leefomgeving zal vertellen over zijn ervaringen met toepassing van data bij Ruimtelijke Ordening. Er zal ook een netwerkmarkt zijn waar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een breed scala aan onderwerpen op het gebied van Omgevingsveiligheid zal presenteren.

Voor wie?

Professionals op het gebied van omgevingsveiligheid.

Programma

 
  12:15 uur Inloop met lunch
     
  12:45 uur Welkom bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
     
  13:00 uur  Plenaire ronde 1
     
    Toepassing van data
    Maarten van Schie, Planbureau voor de Leefomgeving (PBLPlanbureau voor de Leefomgeving)
    De hoeveelheid data groeit en er zijn steeds meer manieren om met data-onderzoek uit te voeren. Tijdens deze presentatie zal Maarten van Schie vertellen hoe bij het PBL naar deze veranderingen gekeken wordt en hoe PBL ruimte maakt voor vernieuwing met methoden en in onderzoek.
     
  13:50 uur   Netwerkpauze
     
    RIVM Informatiemarkt  
   

Energietransitie en Handboek Omgevingsveiligheid zijn enkele onderwerpen die voorbij komen tijdens de Informatiemarkt. Ook wisselen wij graag ervaringen met u uit over samenwerking tussen het RIVM en regionale overheden. Heeft u vragen aan het RIVM? Stel ze tijdens de netwerkdag!

     
  14: 20 uur  Keuzeronde
     
    Belevingsthermometer
   
Jeroen Neuvel, RIVM
   

Met de belevingsthermometer is het mogelijk om te peilen hoe veilig omwonenden van chemische industrie en transport van gevaarlijke stoffen zich voelen. Tijdens de presentatie bespreken we de belevingsthermometer en gaan we specifiek in op de toepassingsmogelijkheden: Wat kun je (niet) met de belevingsthermometer op nationaal en regionaal niveau?

     
    Maatregelencatalogus (afstudeeronderzoeken)
    Daphne Heemsbergen, Iris van Malsen, RIVM
   

Afgelopen maanden hebben twee afstudeerders onderzoek uitgevoerd in het kader van de Maatregelencatalogus Omgevingsveiligheid. Tijdens de presentatie zal Daphne Heemsbergen iets vertellen over haar onderzoek naar bescherming bij explosies met gevaarlijke stoffen. Iris van Malsen zal u denkrichtingen meegeven over het plaatsen van geluidwerende constructies binnen een plasbrandaandachtsgebied.

  15:00 uur  Netwerkpauze 
     
  15:20 uur  Plenaire ronde 2
     
    Veroudering van installaties met gevaarlijke stoffen: een veiligheidsrisico
    Edward Geus, RIVM
   

In onze fysieke wereld kunnen we niet om het fenomeen ‘veroudering’ heen. Ook industriële installaties met gevaarlijke stoffen zijn onderhevig aan specifieke degradatiemechanismen. Sterker nog: niet alleen de installatie zelf, maar ook de organisatie en de kennis om de installatie veilig te bedrijven, kunnen verouderen.

Welke veiligheidsrisico’s brengt veroudering  (ofwel ‘ageing’) van deze installaties met zich mee? Wat weten we van de staat van deze ‘assets’ in de Nederlandse chemische en petrochemische industrie? Wat moeten chemische bedrijven doen om hun assets ook voor de lange termijn in goede conditie te houden?
     
  16.00  uur  Afsluiting, aansluitend borrel  

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden via het webformulier: Aanmelden RIVM Netwerkdag Omgevingsveiligheid 2019

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Veiligheid via omgevingsveiligheid@rivm.nl