Op 27 mei 2020 wordt voor de vijfde keer de Netwerkdag Omgevingsveiligheid door het Centrum Veiligheid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu georganiseerd. 

Op deze netwerkdag draait het om de samenwerking tussen het RIVM en de professionals die aan Omgevingsveiligheid werken. De dag staat in het teken van kennis opdoen, leren van elkaar en natuurlijk netwerken.

 

Voor wie?

Deze dag is vooral bedoeld voor professionals bij adviesbureaus, overheden en uit de industrie die te maken hebben Omgevingsveiligheid en die nieuwsgierig zijn naar recente ontwikkelingen op dit gebied.

Programma

Volgt.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden via het webformulier: Aanmelden RIVM Netwerkdag Omgevingsveiligheid 2020

Aandragen onderwerpen

Dit jaar is het mogelijk om onderwerpen voor de netwerkdag aan te dragen. Mochten er onderwerpen zijn die u graag terugziet op de netwerkdag, dan kunt u dat aangeven op het aanmeldformulier. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Veiligheid via omgevingsveiligheid@rivm.nl